ALV 30 mei 2024

Verslag van de activiteiten op 30 mei 2024 van de Algemene Leden Vergadering 2024 en het jubileum van de Vereniging Officieren Artillerie – 75 jaar.

Lees verder »

VOA OLDEBROEK VERSLAG OVER 2020 EN 2021

Regeren en besturen hebben veel gemeen. Men moet niet alleen proberen te leren van wat in het verleden is gebeurd maar tegelijk ook vooruitzien of in goed Nederlands: Regnare providere est. Vandaar dat dit verslag tegelijk maar handelt over het jaar dat achter ons ligt en dit lopende jaar. Je kunt immers nooit weten!

In november 2020: geen wildmaaltijd, geen dames, geen gezelligheid, geen afspraken, ongeveer niks.
December 2020: geen gezamenlijke viering om opnieuw onze schutsvrouwe Sinte Barbara aan te roepen. Geen gezellige maaltijd, geen procantor met een enerverende uitleg hoe het lied te begrijpen en te zingen, geen toespraak van ons oudste lid, geen voetjes op tafel. Kortom van alles niks, behalve dat een aantal van ons toch thuis aan Sinte Barbara hebben gedacht en via de pc naar het artillerielied hebben geluisterd. Dat was dus het eerste coronajaar.

Coronajaar twee, 2021, is voorlopig een kopie van het voorafgaande jaar. Maar …… omdat het bestuur zich toch zorgen maakt, is het op 28 januari bijeen gekomen, weliswaar met gevaar voor eigen leven, om krachtdadig de koe bij de hoorns te vatten. Ondanks het feit dat de koe blijkbaar in het voorterrein was verdwenen, heeft het toch enkele gedachten ontwikkeld voor het geval dat corona eens zal wijken. Niet alleen was de bijeenkomst nuttig maar ook zeer efficiënt want hoewel de bijeenkomst al om 10.30 uur begon was die toch vóór 21.00 uur afgelopen zodat niemand aan de politie hoefde te zeggen dat hij van het werk kwam. Aan het personeel van de cantine was aangegeven dat het bestuur mensen van de VOA waren en we hoefden niet uit te leggen wat de VOA was.

Hoe zien de activiteiten van de afdeling Oldebroek er uit in 2021 en wanneer vinden die plaats? Dat weten we niet! In ieder geval vindt de jaarvergadering plaats op dezelfde wijze als anders en die vindt plaats op de eerst mogelijke bijeenkomst. Maar …. Wanneer, dat is in de schoot der toekomst verborgen. Het moet spannend blijven. In ieder geval zal een aantal van die activiteiten plaatsvinden in het gebouw van de cantine. Mochten sommigen niet meer weten hoe dat gebouw er uitziet, is voor alle zekerheid een foto bijgevoegd.

Natuurlijk missen we elkaar maar onze verantwoordelijkheid fluistert ons ook in dat we elkaars gezondheid niet in gevaar mogen brengen, dus klootschieten 2021? BBQ 2021? Wildmaaltijd 2021? Sinte Barbara 2021? Landelijke Algemene LedenVergadering 2022? En als dat allemaal wel kan, hebben we meevallers waarover we ons kunnen verheugen.

Inmiddels heeft het coronavaccin een stip op de horizon gezet alleen de kaarthoekhoofdrichting wijzigt nogal eens maar als er geen beleid is, kun je ook niet van beleid veranderen.

Login ledengedeelte VOAWEB