Op 10 mei jl heeft de jaarvergadering van de Vereniging Officieren Artillerie plaatsgevonden. In Arnhem op het mooie terrein van Bronbeek had de afdeling Gelderland in en rondom de Kumpulan gezorgd voor een prima ontvangst voor de leden van de VOA. Met een deelnemersveld van zestig leden was de opkomst niet heel groot maar naar de maatstaven van de afgelopen jaren toch zeker bevredigend te noemen.

Nadat alle leden zich hadden aangemeld en het geroezemoes in het bargedeelte duidelijk aanzwol met de komst van steeds meer leden konden we verplaatsen naar de conferentiezaal voor het officiële gedeelte van de dag, de Algemene Ledenvergadering. Voor het officieel luiden van de gong was er eerste nog een korte inleiding door de voorzitter van de afdeling Gelderland, Jan van Oosterbos. Aansluitend was het de afdeling gelukt om de burgervader van Arnhem, Ahmed Marcouch, de dag te openen. Zoals altijd had de burgemeester een duidelijk en persoonlijk verhaal, waarbij hij de warme band met defensie en de Gele Rijders nog maar eens benadrukte.

Na dankzegging aan de burgemeester door onze voorzitter Leo Beulen kon het officiële gedeelte echt beginnen. Klokslag kwart voor drie opende de voorzitter de vergadering. Helaas zijn de vereniging het afgelopen jaar vijftien leden ontvallen. Met een minuut stilte worden zij herdacht. Het verdere verloop van de vergadering kende geen verrassingen. Na verantwoording te hebben afgelegd en goedkeuring van de financiële stukken door de kascommissie onder leiding van Otto Stolp is het bestuur gedechargeerd over het jaar 2022.

De voorzitter heeft nog twee leden in het zonnetje gezet. Cees Venemans mocht de zilveren legpenning ontvangen vanwege zijn jarenlange inzet voor de afdeling Gelderland in het bijzonder maar ook voor de gehele vereniging door zich belangeloos te ontfermen over zaken die een juridisch scherp oog behoeven. De legpenning heeft de inscriptie “Chez Cees 1965 – 2023”. Vervolgens was het de beurt aan onze oud-voorzitter Bart Rosengarten. Na zelf als voorzitter vele VOA legpenningen te hebben uitgereikt viel hem nu zelf de eer te beurt. In een toelichting greep de huidige voorzitter terug op de woorden van de commissaris van de Koning uit Overijssel bij de uitreiking van de koninklijke onderscheiding die Bart vorig jaar mocht ontvangen. De zilveren legpenning heeft de inscriptie “mensgericht, bevlogen, consciëntieus”. Na deze uitreiking was de voorzitter nog niet klaar met Bart. In een korte toelichting over het verleden van het ere-voorzitterschap had de algemene vergadering zojuist besloten dat Bart de vierde ere-voorzitter van de Vereniging Officieren Artillerie zou worden. Op de vraag van de voorzitter of Bart dit ambt zou willen aanvaarden klonk een volmondig en tevens enigszins geëmotioneerd JA. Met de uitreiking van de oorkonde werd het feit beslecht.

Na vijftig minuten sluit de voorzitter zijn eerste jaarvergadering.

Na een kop koffie, hoewel die voor het overgrote deel wel heel lichtblond was, volgde een korte lezing over Bronbeek en de mogelijkheid om een gedeelte te verkennen. Na de borrel konden de leden zich laven aan de Indonesische keuken. Een geslaagde ALV en de randprogrammering zorgden voor een prima dag. Met dank aan de afdeling Gelderland.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB