Barbara-vanderedactie

Alle Begin … op herhaling

De vorige Van de redactie had als titel “Alle Begin…” Het was de bedoeling dat iedereen dit op zou vatten als: dat zegt ie nou wel, maar er ligt toch een keurig product. Een soort onwaarachtige nederigheid dus. Maar zoals zo vaak komt niet alleen hoogmoed maar ook onwaarachtige nederigheid keihard voor de val. Er ging namelijk iets vreselijk mis met de verzending. Zoals Murphy al zei: als uw aanval heel voorspoedig gaat wacht u waarschijnlijk een hinderlaag…

We hebben de problemen zo goed als mogelijk opgelost en hebben als bijkomend voordeel ook het adressenbestand een goede update kunnen geven. Dus vandaar ook nu weer de titel: Alle Begin. Dit keer zonder een zweem van onwaarachtigheid.

In dit nummer de erfenis van oud-commandant Vustco kolonel Marc van Ockenburg. Hierin beschrijft hij in het kort waar hij in feite al zijn hele carrière mee bezig is namelijk, het op de kaart zetten van de Vuursteun binnen de Krijgsmacht. De titel: Joint Fire Support of JOINT FIRES? Is meer dan een semantische discussie. Het beschrijft namelijk zijn visie op vuursteun voor de 21e eeuw.

Afscheid nemen binnen Defensie betekent gelukkig ook bijna altijd welkom heten. Zeker als het gaat om essentiële banen zoals Commandant Vustco. In deze Barbara een mooi fotoverslag van de commando-overdracht maar ook de mogelijkheid om op een iets persoonlijker manier kennis te maken met de nieuwe commandant kolonel Paul Hoefsloot. Een flexibel mens, dat kan niet anders als je kijkt naar het gemak waarmee hij na een militair leven lang de Rijdersmuts gedragen te hebben, deze verwisseld voor de baret waarbij het lijkt als of hij nooit iets anders op zijn hoofd gehad heeft.

Veel aandacht voor ons derde Korps, het Korps Luchtdoelartillerie. Zowel vanuit het perspectief van oefenen als uit dat van de krijgshistorie besteden we aandacht aan deze Artilleristen. Het feit dat ZKH Willem-Alexander hun tijdens een oefening heeft bezocht heeft hier natuurlijk zeker aan bijgedragen.

Twee vervolgartikelen in deze Barbara. We gaan door met het tweede deel van de commandovoering tijdens de eerste wereldoorlog door lgen b.d. Willem Loos. Ook het tweede deel van het gemechaniseerd optreden op het Afrikaanse continent door kolonel Hans van Dalen verder vindt u een zeer interessant artikel over het mega-project dat al jaren binnen Defensie loopt en dat de vervanging van de operationele wielvoertuigen moet regelen. Voor de Artillerie een zeer belangrijk project want wij zijn zeer afhankelijk van dit type voertuigen voor zowel de logistiek als de Command&Control.

U mist in dit nummer nog een uitgebreid verslag van de ALV die midden in het politieke centrum van Nederland is gehouden. Ik zeg u dat toe voor het volgende nummer maar verklap nu al dat het een daverend succes was.

Overigens ben ik van mening dat de Artillerie moet doorgroeien naar een groot en machtig Wapen!

Veel leesplezier,

Teun Baartman

eindredacteur

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB