Barbara-vanderedactie

Alle Begin …

Voor u ligt niet alleen het eerste nummer van 2019 maar ook het eerste nummer dat we samen met de nieuwe vormgever hebben gemaakt. Artilleristen houden niet zo van verandering want die hebben meestal een negatieve invloed op de nauwkeurigheid van het schot. Denk maar eens aan de kruittemperatuur, de V0, de windrichting en de draaiing der aarde. Ik hoop echter dat deze verandering gaat meehelpen aan een nog hogere waardering voor onze geliefde Sinte Barbara.

Als suggestie werd door u in de enquête meerdere malen genoemd om ook meer aandacht te besteden aan krijgs- en militaire geschiedenis. Deze suggestie is mij uit het hart gegrepen. Mijn professor militaire geschiedenis tijdens de Hogere Militaire Vorming leerde ons al: van geschiedenis kan je weliswaar niets leren maar het geeft je wel een breder perspectief op het heden en de toekomst, daarin zit de waarde.

In dit nummer hebben we ook direct invulling gegeven aan uw wens. In een zeer lezenswaardig artikel van één van onze leden, Prof. W. Loos luitenant-generaal der Artillerie, beschrijft hij de commandovoering vanuit het perspectief van de Eerste Wereldoorlog. In meerdere opzichten een interessant perspectief omdat de Artillerie een zeer dominant wapensysteem was tijdens dit conflict.

Tevens zijn we er in geslaagd om een nieuw redactielid aan te stellen. Edwin Vonk is oud-artillerist en nu militair historicus verbonden als docent aan de NLDA. Hij gaat daar tevens werken aan een promotieonderzoek. Een hooggeleerde inbreng dus!

Ik wil u verder wijzen op het artikel van onze voorzitter. Hij beschrijft daarin het heuglijke feit dat we sinds kort weer over een echte Afdeling Artillerie beschikken.

Groei moet eigenlijk het tweede woord zijn wat wij als Artilleristen gebruiken in al onze contacten. “Ceterum censeo Carthaginem esse delendam” (Overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden) zei de Romeinse senator Cato al aan het einde van iedere toespraak die hij hield in het openbaar. Op deze manier hield hij deze boodschap op de agenda en dat is precies wat wij ook moeten doen! Ik zou dus iedereen op willen roepen om zijn of haar toespraken te beëindigen met: “overigens ben ik van mening dat de Artillerie weer een groot en machtig Wapen moet worden”. We kunnen daar mooi mee beginnen tijdens de ALV in politiek Den Haag.

Een van de groeiperspectieven is de raketartillerie. Onze voorzitter legt hier een interessante link met de recente discussie over middellange afstandsbewapening op het Europese continent. In deze Barbara een wat uitgebreidere beschouwing over deze tak van Artillerie die zeker gezien wordt als één van de groeiopties van ons potentieel.

Fake News is sinds president Trump een begrip wat niet meer is weg te denken uit het hedendaags vocabulaire. Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik betrap me er steeds vaker op dat ik berichtgeving in de media niet meer klakkeloos vertrouw of aanneem. Dit in tegenstelling tot het verleden waarbij ik zeker een aantal kranten, tijdschriften en televisieprogramma’s tot mijn voorkeurs-informatiebronnen rekende. De Sinte Barbara hoort hier overigens natuurlijk nog wel steeds bij.

In deze uitgave een interessant artikel over het gebruik van informatie als wapen. Dit gaat verder dan vroeger toen we Informatie gebruikten als ondersteuning van de gevechtsoperaties. Nu vechten we met informatie! Zeker voer voor discussie.

Veel leesplezier,

Teun Baartman

eindredacteur

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB