alle-beschikbare-artillerie
Alle beschikbare artillerie...

DISCUSSIESTUK 1: Centrale vs decentrale sturing van de vuursteun

Lezers van de Sinte Barbara,

In het eerste discussiestuk in dit blad wil ik mij graag richten op een wat groter, doctrinair thema: centrale vs decentrale sturing van de vuursteun.

In mijn afgelopen periode als commandant van 41 Afdeling Artillerie heb ik gemerkt dat er geen eenheid van opvatting (meer) bestaat over de inzet van (brigade) vuursteunmiddelen. De afgelopen tijd lijkt het denken over inzet van vuursteun gekanteld te zijn van centraal gestuurd naar meer decentrale inzet. Ik zie hiervoor een aantal verklaringen:

De focus heeft de afgelopen jaren (noodgedwongen) gelegen op het gereedstellen en inzetten van eenheden van (voornamelijk) bataljons of Taskforce omvang;

Door bezuinigingen beschikken we niet meer over een volledig gelaagd vuursteunsysteem;

Vanuit het adagium ‘de commandant in zijn kracht’ ontstaat de perceptie dat de (bataljons)commandant te allen tijde zelf over alle assets moet beschikken;

Er bestaan op basis van begrippen als ‘Network Centric Warfare’ (NCW) en ‘Informatie gestuurd optreden’ (IGO) verschillende percepties over wat er nu of op de (langere) termijn mogelijk is.

Uitgaande van kleinere inzetten is dit ‘decentrale’ denken over vuursteun begrijpelijk, echter we zien dat de focus weer teruggaat naar het grootschalige conflict met een ‘near peer compatitor’. Dit betekent automatisch optreden in en binnen grotere formaties en voor Nederland de focus op het Brigadeniveau.

Dit brengt mij op mijn stelling: Vuursteuneenheden worden centraal aangestuurd en niet uitgedeeld.

Deze stellig wil niet zeggen dat een BC geen vuursteun krijgt van het brigade niveau. De hoeveelheid en de prioriteit zal echter wel afhangen van de rol van de eenheid en de fase binnen het brigade gevecht.

Kern voor mij is dat we weer eenheid van opvatting creëren over de inzet en aansturing van de vuursteunketen. Onderlinge discussie en uitwisseling van standpunten helpt daarbij. Ik nodig eenieder dan ook van harte uit te reageren op mijn stelling.

Op dit moment wordt ook een start gemaakt met het actualiseren van de leidraad vuursteun(LD-2). De diverse gezichtspunten uit uw reacties kunnen helpen om dit document een juiste richting te geven.

Ik zie uw reacties met interesse tegemoet en zal in een volgende Sinte Barbara graag nader ingaan op uw reacties en ook een toelichting geven op mijn eigen standpunt.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB