alle-beschikbare-artillerie
Alle beschikbare artillerie...

Vanaf deze editie introduceert de redactie een nieuwe rubriek in het blad: Alle Beschikbare Artillerie. Het doel van de rubriek is verschillende interpretaties, argumenten en standpunten in een discussie naar voren te brengen – het gaat dus niet om goed of fout. Door kennis te nemen van elkaars overwegingen, kunnen lezers eigen vakinhoudelijke inzichten slijpen.

In deze rubriek introduceert één van de leden een discussie in relatie tot vuursteun, welke gebaseerd kan zijn op (operationele) vraagstukken of lopende discussies binnen een eenheid. Door vervolgens op een prikkelende wijze stelling te nemen in de gepresenteerde discussie, nodigt de auteur u nadrukkelijk uit om daarop te reageren met uw eigen kijk op het vraagstuk.

Reacties kunnen op persoonlijke titel of namens een eenheid worden ingediend. Een reactie bevat een standpunt in de discussie en geeft weer welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen. Mocht u het vraagstuk benaderen vanuit een specifieke positie (bijv: C-JFS of PC 155mm) of vanuit een wijze van optreden (bijv: MOT of LMB), dan dit graag in de reactie opnemen. De redactie ontvangt uw reactie voor het verstrijken van de deadline voor kopij (zie colofon).

In het volgende nummer worden de ingezonden reacties geplaatst en licht de auteur van het discussiestuk haar of zijn standpunt en argumenten toe. Daarnaast wordt het volgende discussiestuk geïntroduceerd. Wilt u zelf een discussiestuk aandragen om de vakinhoudelijke discussie aan te jagen? Dat stelt de redactie op prijs. Voorstellen kunt u via de mail onder de aandacht brengen bij de redactie. Als blijk van waardering biedt de Commandant van het Vuursteuncommando de auteurs van de discussiestukken per jaargang een gezamenlijke lunch aan om verder te spreken over de opgedane inzichten.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB