alle-beschikbare-artillerie
Alle beschikbare artillerie...

Alle Beschikbare Artillerie… Discussiestuk 5: Vuurregelen op batterijniveau 

In een hoofdtaak 1 gevecht is vuurleiden en vuurregelen het kloppend hart van de vuursteunketen. Dit hart zal 24/7 moeten blijven kloppen om succesvol te kunnen zijn als vuursteunketen.

In de huidige organisatie van de vuursteunketen heeft een vuurmondpeloton beperkte vuurregelcapaciteit. De twee functies pelotonswachtmeester / vuurregelaar wordt gesplitst naar één vuurregelaar en één pelotonswachtmeester met als neventaak vuurregelen.

De huidige vuurregelcapaciteit op pelotonsniveau bestaat daarom uit een WMR vuurregelaar en drie functionarissen die vuurregelen als neventaak hebben: de PW, OPC en PC. Een aantal van deze functionarissen zal in het hoofdtaak 1 gevecht dusdanig druk zijn met andere werkzaamheden, dat zij niet fulltime kunnen vuurregelen. Ook op batterijniveau is er vuurregelcapaciteit beschikbaar in de vorm van de stafonderofficier O&T (owi) en de stafonderofficier O&T toegevoegd (wmr). De plv-C GevBt zou volgens de functiebeschrijving het vuurregelen moeten kunnen ondersteunen, maar zal daar tijdens een hoofdtaak 1 gevecht nauwelijks aan toekomen door zijn andere werkzaamheden.

Stelling:Met in het achterhoofd de huidige vulling van personeel en de te verwachten toekomstige vulling op de korte en middellange termijn, zullen we onze krachten op vuurregelgebied moeten bundelen om 24/7 vuurleidingscapaciteit te kunnen garanderen aan de brigade tijdens een hoofdtaak 1 gevecht. Dit kunnen we bewerkstelligen door het vuurregelen weg te halen bij het pelotonsniveau en dit toe te voegen aan de al bestaande capaciteit op batterijniveau. Er is dan voldoende personeel beschikbaar op batterijniveau t.b.v. de 24/7 vuurregeltaak voor 2 pelotons.

Bijkomende positieve effecten kunnen zijn:

Een batterijcommandant heeft meteen situational awareness, als hij/zij bij zijn/haar BtyFDC navraag doet over de status van het gevecht en de status van de pelotons.

Pelotonskader kan zich 100% richten op de aansturing en begeleiding van het vuurmondpeloton en zich focussen op het operationeel optreden met het wapensysteem wat zij ter beschikking hebben.

Wellicht verlicht dit de werkdruk voor de vuurleiders op afdelingsniveau.

We kijken uit naar uw reacties!

Namens de Vuursteunschool: Aooi Iwan Swinkels

Reacties naar sintebarbara@mindef.nl

Richtlijn is maximaal een half A4.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB