Barbara-vanderedactie

Alle beschikbare artillerie

In dit nummer van de Sinte Barbara vindt u een nieuwe rubriek, Alle Beschikbare Artillerie. Deze term roept bij de ouderen onder ons nog de herinneringen op van de schietoefeningen op Munster Süd onder leiding van de Veldartilleriegroep. Op de laatste dag van de oefening kwam dan bij het laatste vuur van de oefening de vuuropdracht met dit commando “Alle Beschikbare Artillerie” over de radio. Alle generaals waren dan samengedromd op Winkler Höhe om dit spektakel te aanschouwen.

Dit kunnen we natuurlijk niet simuleren in de Sinte Barbara maar de titel is toch goed gekozen. De ambitie is om alle beschikbare vuurkracht van uw argumenten te ontketenen over Artilleristische onderwerpen of over professionele thema’s die ons allemaal aan gaan en interesseren.

In deze rubriek zullen we u een prikkelende stelling of een uitdagend standpunt of een extreme mening voorschotelen met de uitnodiging om daar op te reageren. Kort, puntig maar wel op schrift. Deze reacties zullen we in het daaropvolgende nummer publiceren en we hopen daarmee een levendige discussiegroep te laten ontstaan over onderwerpen die te maken hebben met ons Wapen. Wellicht ten overvloede, het is een grote wens van onze voorzitter Bgen b.d. Rosengarten dat de Sinte Barbara die functie als professioneel discussieplatform gaat vervullen. Dus…..

De eerste Alle Beschikbare Artillerie gaat over een hele oude maar nog steeds even belangrijke vraag. Moet Artillerie centraal worden gehouden en ingezet of moeten we ons wapen zoveel mogelijk rechtstreeks ter beschikking stellen aan de manoeuvre. Het thema wordt geïntroduceerd door Lkol Ten Horn de inmiddels oud afdelingscommandant van diezelfde Alle Beschikbare Artillerie.

Verder in dit nummer gelukkig al weer vrij veel nieuws uit de Afdelingen. Het “fysieke” verenigingsleven lijkt weer op gang te komen en we hopen allemaal dat dit zo blijft.

Het Veteranenhuis is geopend, op de LBO vlak bij het Artillerie Museum in het gebouw (voor de echte kenners), van de allereerste BT-33. Het is “achter de wacht” dus u moet enige moeite doen om er te komen maar aan de andere kant is het ook vlak bij het museum, dus een combinatiebezoek is mogelijk. Grijp uw kans op een bak echte “schietbaankoffie” en een ontmoeting met kameraden.

De artikelen in deze Barbara zijn weer zeer veelzijdig qua onderwerpen. Ik hoop dat u er allemaal iets van uw gading vindt. We gaan op weg naar de laatste Barbara van 2021, een jaar dat we wederom niet licht zullen vergeten.

 

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB