ALV 2 gecanceld

Het zit weer niet mee. Na wijziging van de coronamaatregelen in de Officierscantine is het bestuur genoodzaakt ook de samenkomst op 17 september te cancelen. Diegenen die zich al ingeschreven hadden zullen hun entreegelden zo spoedig mogelijk gestorneerd krijgen.

Login ledengedeelte VOAWEB