ALV 7 OKT GECANCELD

In verband met de op 28 september afgekondigde maatregelen in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus ziet het bestuur zich genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober te laten vervallen. U zult spoedig op de hoogte worden gebracht wat de vervolgacties van het bestuur zullen zijn.

Login ledengedeelte VOAWEB