AMBASSADEUR EN ONDERWIJZER

30 november 2023 markeerde na ruim 41 jaar de laatste werkdag als actief dienend militair voor Lkol Wils Hein. In het bijzijn van zijn echtgenote en vele vrienden en (oud) collega’s werd hij tijdens zijn FLO-receptie op die dag verrast door onze Wapenoudste, Generaal-majoor Rietdijk, die hem de 45e Artillerielegpenning uitreikte.

In de militaire loopbaan van Lkol Wils Hein zijn twee rode draden te onderkennen die in grote mate hebben bijgedragen aan het aanzien, de relevantie en de doorontwikkeling van de grondgebonden luchtverdediging. De eerste in zijn jarenlange en tomeloze inzet voor het Korps Luchtdoelartillerie in het algemeen en de veteranen van Ypenburg in het bijzonder. De tweede is zijn persoonlijke inzet en toewijding gedurende meerdere functies en binnen- en buitenland op verschillende niveaus om de rol en het operationeel optreden van de grondgebonden luchtverdediging te beschrijven en te onderwijzen.

Om bovenstaande redenen is deze 45e Artillerielegpenning dan ook voorzien van de inscriptie “AMBASSADEUR EN ONDERWIJZER” en stond de Wapenoudste in zijn speech uitgebreid stil bij deze voor Lkol Wils Hein typerende omschrijving.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB