AMICUS MAGNUS

Kolonel der Artillerie b.d. R.W. Hoksbergen
1931 – 2023

Op 27 oktober 2007 werd tijdens het vijfde Artillerie Jaarconcert in het Cultureel Centrum te Harderwijk de mars “Amicus Magnus” met als subtitel De Hoksbergen Mars door Frits Dürst Britt (Voorzitter ROA) aangeboden aan kolonel Roel Hoksbergen. De leden en vrienden van het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps wilden hiermee hun dank uitspreken voor zijn vele verdiensten voor de militaire muziek bij het Wapen der Artillerie. De mars werd uitgevoerd onder leiding van dirigent Henk van ’t Veer. De componist van deze mars is Frans Limburg, een van de muzikanten en bassist bij het ROA; indertijd dienstplichtig militair bij het ATK (lichtingsploeg 87-3).

Frans Limburg:
Met dank aan de informatie die ik kreeg over kolonel Hoksbergen als mens en militair, besloot ik de mars te laten openen met het signaal “Artillerie”. Vervolgens begint het laag koper in gemoedelijke sfeer, aan wat je bij wijze van spreken het defilé van het rollend materieel zou kunnen noemen. Het signaal “Artillerie” wordt in de herhaling geciteerd door het klein koper. Het korte middenstuk met de tempowisselingen verklankt de parade van de “Gele Rijders”. Het slagwerkintermezzo, kordaat met passie en vuur, vormt de inleiding tot wat ik het thema “Hoksbergen” ben gaan noemen. Dit thema krijgt in de doorwerking verkapte citaten mee uit de Artillerie Mars. Maar voordat die melodie de boventoon gaat voeren roept de kleine trom tot orde, waarna de mars wordt afgesloten zoals ze begonnen is, met het signaal “Artillerie”.

Op 16 januari 2016 werd kolonel der artillerie b.d. R.W. Hoksbergen benoemd tot: Erevoorzitter bij het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps.

Tekst bijbehorende Oorkonde:

  • Gelet op zijn zeer grote verdiensten voor de militaire muziek bij het Wapen der Artillerie in de periode 1977- 2016:
  • Oprichter en (sinds 1987) voorzitter van de Stichting Vrienden van het Artillerie Trompetterkorps,
  • Voorzitter van de Stichting Vrienden van het Trompetterkorps der Bereden Wapens,
  • Voorzitter van de Stichting Vrienden van het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps,
  • en in het bijzonder de ondersteuning van het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps als Vicevoorzitter van het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps.

Roel Hoksbergen was op 12 oktober 1977 een van de oprichters en latere voorzitter van de Stichting Vrienden van het Artillerie Trompetterkorps (ATK). Deze stichting is na de fusie van het ATK en het Trompetterkorps der Cavalerie in 1997 voortgezet als Stichting Vrienden van het Trompetterkorps der Bereden Wapens (TKBW). Na het opheffen van het TKBW en de oprichting van het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (ROA) is de genoemde stichting wederom sedert 2005 voortgezet als de Stichting Vrienden van het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps. En dat alles onder de bezielende leiding van dezelfde voorzitter, Kolonel der Artillerie b.d. R.W. Hoksbergen

Vriend van het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps
Moreel kunt u het ROA steunen door zich als vriend aan te melden via de website of een mailtje te sturen aan secretaris@reunieorkestartillerie.nl
De vrienden van het ROA dragen met hun bijdrage bij aan het voortbestaan van de traditie van de Artilleriemuziek.

Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps
Bezoekadres:                                                                    Postadres:
Legerplaats bij Oldebroek                                      Postbus 572
Eperweg 149                                                                     3720 AN Bilthoven
8084 HE ’t Harde
secretaris@reunieorkestartillerie.nl
www.reunieorkestartillerie.nl

Login ledengedeelte VOAWEB