ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE

REUNIE VOOR ALLE ARTILLERISTEN

Op zaterdag 14 september (de 2e zaterdag in september) wordt in combinatie met de Open Monumentendag op de Legerplaats bij Oldebroek door de AVA de inmiddels traditionele reünie voor alle veldartilleristen en rijders georganiseerd.

Uitgenodigd zijn: alle actiefdienende militairen en burgers, veteranen, oudgedienden en vm dienstplichtigen die dienen of gediend hebben bij een eenheid van de artillerie. Nadere richtlijnen volgen via www.artillerieveteranen.nl.

Heeft U zich al laten registreren bij het KVA, het KRA of het KLUA?

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB