Artillery Business Club 

In 2017 was het dan zover en werd de jongste loot aan de VOA-boom opgericht als onafhankelijke stichting – dat dan wel. Maar daarover later meer.

De Aanloop

In het bestuur van de VOA bestond toenemende irritatie over een commerciële partij die wel beloofde vanuit advertentie-inkomsten ons lijfblad de ‘Sinte Barbara’ gratis te produceren, maar toch elk jaar aan het einde van het jaar zijn hand kwam ophouden omdat het weer niet was gelukt. Onze toenmalige voorzitter Bart Rosengarten had er genoeg van en bedacht een ’cunning plan’ om het genereren van inkomsten dan maar zelf ter hand te nemen.

Dat leidde tot het oprichten van een stichting, waarbij de VOA zelf de touwtjes strak in handen hield. De stichting mag haar statuten niet wijzigen zonder toestemming van de VOA en moet ook financiële verantwoording afleggen aan de VOA omdat het doel is het genereren van financiële middelen t.b.v. activiteiten van de VOA, te beginnen met het financieren van het Verenigingsblad.

De start

En zo ging de Artillery Business Club van start – met de dappere doelstelling ten minste de Barbara volledig te financieren. Maar hoe doe je dat? Als eerste bedrijven interesseren om te adverteren maar ook om deel te nemen aan activiteiten waar ze de gelegenheid hebben met Artilleristen te praten, zowel beleidsmakers / planners als met de officieren, onderofficieren en kanonniers, zo mogelijk ook in het veld. Kelvin de Richemont ging daarmee voortvarend aan de slag. Met zijn charme wist hij veel bedrijven snel te benaderen en door een cafetaria-model waaruit ze konden kiezen welke activiteiten ze wilden deelnemen (+ advertentieruimte) werden er al snel contracten afgesloten. En daar kwam de penningmeester Paul Lemmens in beeld, want een contract afsluiten is leuk, maar het geld moet ook geïncasseerd worden. Door daar bovenop te blijven zitten, kwamen de gelden al snel binnen. En zowaar – al in 2019 haalden we onze financiële doelstelling – het volledig financieren van de Barbara. En dat doel zijn we sindsdien blijven halen.

Hebben we dan verder stilgezeten – zeker niet. Het hoogtepunt elk jaar is het eendaagse ‘event’ dat we organiseren met bedrijven en artillerie – beurtelings bij de Veldartillerie in ’t Harde en de Grondgebonden Luchtverdediging in de Peel. Daarbij moet zeker de steun van beide korpscommandanten worden genoemd, die een groot deel van de organisatie op zich nemen.

Een echt groot evenement waar de bedrijven hun ontwikkelingen en producten laten zien de Defensie zich presenteert met haar ontwikkelingen en de behoeften die daaruit kunnen voortvloeien. Een goede symbiose is het gevolg. De bedrijven waarderen deze bijeenkomst zeer en complimenteren ABC met de (steeds professionelere) aanpak – de goede sfeer en de mogelijkheden tot interactie.

Kortom – ABC is goed bezig en verbeterd nog steeds. De afgelopen jaren – ook gedurende corona – bleven productief. De jaarlijkse bijeenkomst bleek ook online te kunnen, maar persoonlijke interactie en iemand aan kunnen schieten blijft natuurlijk waardevol – dus zijn we (gelukkig) weer terug naar de fysieke bijeenkomst waar die interactie toch makkelijker is.

Binnenkort moeten we verder praten met de VOA over de mogelijkheden als we meer geld binnen halen dan nodig is voor de Barbara (en bovenop de 2 drankjes per bijeenkomst die u al krijgt).

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB