Afbeelding 1_Overzicht landen ASCA_Bron ASCA 008
Afbeelding 1_Overzicht landen ASCA_Bron ASCA 008

ASCA, multinational Fire Support

In de periode van 28 juni t/m 05 juli 2023 is er weer een bijeenkomst van Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA) geweest in Lillestrom Noorwegen. ASCA is een interoperabiliteit programma. In dit artikel beschrijf ik kort de geschiedenis, de doelstellingen, de huidige inzet en als laatste de (on-)mogelijkheden van ASCA.

Geschiedenis ASCA

Begin jaren negentig zijn de eerste gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd voor het vergroten van de interoperabiliteit tussen multinationale artillerie C2-systemen en hiermee het effectief afgeven van Indirect Fires. De basis van ASCA is uiteindelijk vastgelegd in STANAG 2245 uit 2005. Een zinsnede uit deze STANAG beschrijft het volgende;

‘Participating nations agree to use the ASCA Interface Definition at Version 4, detailed in the related documents above, as the standard to be adopted by NATO/PfP nations for the purpose of establishing Field Artillery/Fire Support Data Interoperability between national fire control systems’.

Op het moment van STANAG 2245 bestond het programma uit 6 full member landen (Frankrijk, Duitsland, Italië, Turkije, Verenigd Koninkrijk en United States of America). Het ASCA-programma wordt door alle full member landen bekrachtigd via een Memorandum of Understanding (MoU). Met de status van full member verkrijgt een land volledige inspraak en eigenaarschap binnen het ASCA-programma. Een land verkrijgt de status van full member via een beschreven traject. Dit traject bestaat grofweg uit de volgende stappen:

een officieel verzoek tot deelname en inzien ASCA-documenten;

een verzoek tot sponsorschap aan een full member land;

testen en ontwikkelen van de interface met full member landen;

het uitvoeren van een operationele test om aan te tonen Full Operational Capable te zijn (door het afgeven van 4 vastgelegde vuren);

een stemming tussen de full member landen of een land de status van member elect verkrijgt;

het ondertekenen van de MoU, een land is hiermee associate of full member.

Afbeelding 2_ Voorbeeld ASCA interface_ Bron ASCA 008

In 2018 is de Nederlandse Defensie en specifiek de vuursteun samen met Denemarken, (opnieuw Verenigd Koninkrijk) en Noorwegen toegetreden tot ASCA als full member. Dit is bekrachtigd met het ondertekenen van de MoU Amendment 03 door alle full member landen. Inmiddels is dit jaar (2023) MoU Amendement 04 ondertekend. Hiermee is de voortgang van ASCA weer voor zeven jaar vastgelegd en is België toegetreden als full member. Tijdens de maart meeting (2023) is bovendien positief ingestemd om de landen Roemenië en Finland member elect te noemen. Estland, Spanje, en Canada zijn al eerder verkozen tot member elect. De volgende MoU Amendment 05 is erop gericht om de member elects de status van full member te geven. Naast deze landen zijn er ook een aantal landen die op dit moment worden gesponsord om uiteindelijk de status van member elect, associate of full member te verkrijgen. Het aantal intrested nations neemt ook nog ieder jaar toe (Afbeelding 1).

Doelstellingen ASCA

In het Interoperability Program Management Plan (ASCA 001), zijn een aantal doelstellingen opgenomen:

het plaatsen van een (operationele) interface tussen nationale Fire Support Command and Control systems (FSCC), bestaande uit hardware & software;

mogelijk maken van Communication security (COMSEC) en Computer security (COMPUSEC) via de interface;

een oplossing bieden voor verschillende nationale Command and Control doctrines en het verbeteren van procedures;

verkleinen van de mogelijkheid tot fouten door taalverschillen;

het vergroten van de mogelijkheden van liason(-s teams);

verkleinen van de doorlooptijd voor het effectief uitvoeren van Indirect Fires;

verkleinen van de mogelijkheid tot fouten door mensen;

kosten beperken;

faciliteren van het toetreden van additionele deelnemers.

De interface ondersteunt het delen van essentiële Fire Support Command & Control informatie zoals:

Target Management;

Artillery Target Intelligence;

Fire Unit Status;

Fire Mission Execution;

Fire Planning;

Geometries (FSCM en ACM).

De interface maakt hierdoor digitale Target Acquisition en het afgeven van digitale Indirect Fires mogelijk onder Operational Command. (Afbeelding 2)

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken is er een structuur opgezet van commissies en werkgroepen. Hun werk wordt ondersteund en gecontroleerd via een serie documenten, resoluties en reports. De verschillende commissies en werkgroepen komen maximaal 3 x per jaar bij elkaar om overleg of werkzaamheden met elkaar uit te voeren.

Inzet ASCA

Afbeelding 3_Voorbeeld ASCA interface tijdens Operationele inzet_Bron ASCA 008

De ASCA interface wordt op dit moment vooral getest (op basis van document ASCA-023) door landen in hun ontwikkeltraject tot het verkrijgen van de status member elect, associate of full member. Daarnaast zijn er verschillende multinationale oefeningen waarbij de ASCA interface onder operationele omstandigheden wordt ingezet. Een voorbeeld van deze oefeningen is de jaarlijkse oefening Dynamic Front. Als laatste wordt de interface gebruikt in de VJTF rotaties. Het Multinational Artillery Battalion gebruikt de interface om de Indirect Fires te leveren aan de VJTF brigade. Het gebruik van de ASCA interface gedurende multinationale inzet en het gebruik tijdens oefeningen is de verwachting dat dit de komende jaren toeneemt. (Afbeelding 3)

(On-)mogelijkheden

De ASCA interface maakt het voor landen mogelijk om met gebruik van een eigen FSCC systeem de Fire Support capabilities op formatie niveau in een dynamische, tactische en multinationale omgeving in te zetten. Dit vergroot de mogelijkheden tot het inzetten van vuursteun elementen. Verder biedt de interface oplossingen voor Operational Security (OPSEC) verschillen, doctrine verschillen of taalproblemen. De doorlooptijd inzet vuursteun wordt door gebruik te maken van de ASCA interface korter en krijgen eenheden eerder effectief vuur op de juiste tijd en plaats dan zonder gebruik te maken van de interface. Het bestaan van Liason teams verdwijnt hiermee niet. In verschillende oefeningen zoals Dynamic Front blijven deze teams essentieel. Verder is kennis van verbindingen, hardware en software essentieel. Het opzetten en werkend krijgen van het C2 netwerk en de ASCA interface is nu nog veelal tijdrovend en arbeidsintensief. Waarbij het tijdens oefeningen en inzet opvalt dat de kennis over ASCA van personeel op alle niveaus achter blijft. Het informeren, uitleggen en opleiden van personeel vormt hierbij de enige oplossing. Landen zijn druk bezig om dit te beschrijven, in te richten en (gezamenlijk) instructies en trainingen te verzorgen. Als laatste is het systeem nog relatief statisch binnen een CP. De koppelingen zijn nog met behulp van LAN/UTP-kabels. Het ontwikkelen van mobiele verbindingen tussen interfaces zal de mobiliteit van het netwerk verbeteren en uiteindelijk de levensvatbaarheid van een CP vergroten.

Auteur: Majoor Emiel Hoogerhuis, Stafofficier Doctrine & Vuurleiding en lid Interoperability Committee (IC) /Operational Subcommittee (OSC) ASCA

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB