IMG_3221

ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE

REUNIE ARTILLERIE

Tegelijk met de Open Monumentendag wordt de Reünie Artillerie op de tweede zaterdag in september georganiseerd. Dit jaar stonden de eenheden van de raketartillerie central. Zo waren er oudgedienden van 19 en 49 Afdva, 109, 119 en 129 Afdva, 8 KL-det en van 109 Btva.

Tijdens de opening van de reunie werd de “Mars van 41 Afdeling Artillerie” gepresenteerd. Deze mars is gecomponeerd door Geert Flik. 

MARS VAN 41 AFDELING ARTILLERIE

In het kader van de reorganisatie van het Vuursteuncommando is op 18 januari 2019 aan de daaronder ressorterende Afdeling Artillerie een “nieuwe” naam toegekend. Met de 41e Afdeling Artillerie beschikt de Nederlandse krijgsmacht weer over een eenheid van bataljonsgrootte voor de operationele inzet van vuursteun in de vorm van Pantserhouwitser (PzH) en 120mm mortieren. De afdeling bestaat nu uit een hoofdkwartierbatterij, 3 gevechtsbatterijen elk met 8 PzH’s en een mortierbatterij. 

In verband met traditiehandhaving zijn er 2 batterijen ingedeeld bij het Korps Veldartillerie (KVA) en twee bij het Korps Rijdende Artillerie (KRA). De vlag van de afdeling symboliseert ook deze combinatie door de bekende gekruiste kanonnen af te beelden op de kleuren: ponceaurood boven (KVA) en nassaublauw beneden (KRA). Bovendien is bewust gekozen de benaming ‘veld’ resp. ‘rijdende’ achterwege te laten en alleen ‘artillerie’ in de benaming op te nemen.

Tenslotte de nummering ‘41’. Bij de KL kennen we op dit moment nog maar 3 brigades waarvan er één gemechaniseerd is, namelijk 43 Mechbrig. 

Andere artikelen

ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE

REUNIE ARTILLERIE Tegelijk met de Open Monumentendag wordt de Reünie Artillerie op de tweede zaterdag in september georganiseerd. Dit jaar stonden de eenheden van de

NEDERLANDS ARTILLERIE MUSEUM

SCHENKINGEN De stichting Nederlands Artillerie Museum heeft in de afgelopen periode de volgende schenkingen mogen ontvangen. Maj art b.d. E. Janse: diverse dekschalen en groenteschotels

Login ledengedeelte VOAWEB
X