IMG_3224

REUNIE ORKEST ARTILLERIE TROMPETTERKORPS

TERUGBLIK OP OPTREDENS ROA ON FREEDOM TOUR.

DEN HAAG PLEIN-CONCERT

Eind juni was het zwaartepunt van het ROA gelegd in de hofstad. Op 26 juni was er een buitenconcert op het Plein in het kader van de ALV van de VOA. Het was niet alleen een lust voor het oor van de aanwezige VOA-leden en de toevallige passanten maar ook voor de international Gathering IMMS The Hague 2019. Dat gezelschap bestond uit op dat moment aanwezige vertegenwoordigers uit binnen- en buitenland van de International Militairy Music Society. De IMMS-NL trad op als gastheer. Na afloop van het concert complimenteerde Bob Davis, president van de IMMS en zelf ook artillerieofficier in Nieuw-Zeeland, het ROA voor hun muziekkeuze en d uitvoering daarvan.

DEN HAAG VETERANENDEFILE 

Enige dagen later op 29 juni werd de Nederlandse Veteranendag op het Malieveld georganiseerd met in de middag het Veteranendefilé. Het grote artillerieblok (dank aan maj art bd Arie den Breejen) presenteerde ook het ROA zich op een uitstekende manier.

DEN HAAG BINNENHOF TAPTOE

Diezelfde avond op 29 juni kwamen de vrijwilligers- en reünieorkesten bijeen om hun bijdrage te presenteren aan 200 jaar militaire muziek in Nederland met hun TAPTOE BINNENHOF. Een compliment aan Lkol bd Hans van de Bosch die erin geslaagd is om de bijna alle bestaande vrijwilligerskorpsen bijeen te brengen in deze taptoe. Dat betrof de Garde Jagers, de Garde Grenadiers, de koninklijke Marechaussee, de Genie en de Artillerie, de Verbindingsdienst, het regiment Van Heutsz , de Falcon Guards en de schutterij van ‘s-Hertogenbosch. In de show van het ROA was wederom een plaats ingeruimd voor de Schutterij van ’s-Hertogenbosch. Voor het afvuren van een kanonschot op het Binnenhof was helaas geen vergunning afgegeven. De verrassing was er des te groter dat er toch iets de loop verliet, namelijk een bos confetti.

HAAMSTEDE

Traditiegetrouw heeft op zondag 21 juli heeft ons ensemble de kerkdienst in Haamstede muzikaal ondersteund.

DOORN

Tijdens de Nationale Herdenking van het einde van WO2 in ZO-Azië heeft het ROA op 15 augustus op de Basis bij het Veteraneninstituut de herdenkingsdienst en de vlagceremonie ondersteund.

OTTERLO EN ARNHEM

In Memoriam Gerard Bosch

Gerard Bosch is geboren op 3 februari 1950 en werd eind 60-er jaren opgeroepen om zijn militaire dienstlicht te gaan vervullen. Hij werd ingedeeld bij de lichtingsploeg 70-2. Hij had op dat moment een muzikale hobby en musiceerde hij bij muziekvereniging Oefening Baart Kunst (OBK) in Otterlo. Hij werd vanwege zijn muzikale kwaliteiten op saxofoon geplaatst bij het Artillerie Trompetterkorps (ATK) een fanfareorkest dat was geformeerd uit dienstplichtig militairen en gestationeerd op de Legerplaats t Harde. Het ATK stond onder leiding van kapelmeester Piet van Uffelen.  Zijn muziekinstructeur was Joop van Wakeren In maart 1970 heeft Gerard zich gemeld bij het ATK en heeft daar ongetwijfeld met veel plezier een jaar lang zijn dienstplicht vervult.

Eind november 2009 heeft Gerard gemerkt dat er sinds 2001 een Reünie Orkest van zijn oude eenheid (het ATK) is geformeerd onder de naam ROA en dat die ook nog repeteert in de grote filmzaal op zij oude kazerne die nu de Lkol Tonnetkazerne draagt. Hij meldt zich bij mij aan en wordt met zijn altsaxofoon opgenomen in de saxofoonsectie. Ook wordt hij in hetzelfde uniform gestoken zoals hij dat 40 jaar geleden heeft gedragen. Later blijkt dat ook het ceremoniële tenue met de hoge kraag en de talpa als hoofddeksel hem nog steeds past. 

In de afgelopen 10 jaar heeft hij meegeholpen om op diverse plaatsen in- en buiten Nederland de militaire muziek en in het bijzonder marsen ten gehore te brengen tijdens concerten, streetparades, taptoes, herdenkingen en andere ceremonies. Begin dit jaar merkten we dat hij na een aanwezigheid in januari steeds afwezig was; dat was niets voor hem. Helaas verslechterde zijn gezondheid en werd de hoop op herstel opgegeven. Op 13 juli heeft het ROA hem in Otterlo nog een aubade gebracht. Gerard heeft genoten van ons laatste afscheidsoptreden. Op 7 augustus is Gerard op natuurbegraafplaats Heidepol bij Arnhem onder grote belangstelling van zijn muziekvrienden van OBG en ROA ter aarde besteld. Ik wens namens het ROA Willie, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. Ook bij het ROA zullen we Gerard missen. Gerard jouw strijd is gestreden, rust in vrede.

COEVORDEN

Al enige jaren wordt het ROA uitgenodigd om haar medewerking te verlenen aan de Garnizoensdag in Coevorden. Zo ook dit jaar op 31 augustus. Een hoogtepunt is steeds het concert met als finale de “Ouverture 1812” waarbij de muzikale klanken van het ROA worden ondersteund door kanongebulder van de aanwezige reenactmentgroepen en het geschut van de militairen van het regiment Van Heutsz.

LEGERPLAATS BIJ OLdEBROEK

Onder een stralende zon musiceerde het ROA op 14 september tijdens de Open Monumentendag en Reünie Artillerie op de LbO. De circa 1000 bezoekers en 500 reünisten konden genieten van de muzikale intermezzo’s zoals de zelfstandig marcherende tamboerssectie en het openluchtconcert onder directie van Nico van Oudheusden. Tijdens de opening van de reünie werd de “Mars 41 Afdeling Artillerie” gepresenteerd. Deze mars is gecomponeerd door Geert Flick. 

GEPLANDE OPTREDENS

De planning repetities en optredens voor 2019: zie onze website www.reunieorkestartillerie.nl voor evt. wijzigingen. 

Op 26 oktober is het ROA aanwezig in Bergen op Zoom ter gelegenheid van 75 jaar Bevrijding en de herdenking van de Slag om de Schelde.

JAARPLAN ROA 2020

Op dit moment wordt het jaarplan optredens en repetities opgesteld. De eerste afspraken zijn reeds gemaakt. Mocht U nog een beroep willen doen op het ROA voor een optreden, meldt U dat dan tijdig via ftdurstbritt@kpnmail.nl. 

De repetities zijn (tenzij anders aangegeven) op de zaterdag vanaf 10.00 tot 14.30 uur in de sportzaal op de Legerplaats bij Oldebroek in ‘t Harde. 

In 2019 zijn de volgende repetities gepland die ook door belangstellenden bezocht kunnen worden: 16 november, 7 en 21 december. 

I.v.m. de toegangscontrole tot het kazerneterrein, worden bezoekers verzocht zich vooraf aan te melden bij Frits Dürst Britt.

GEPLANDE OPTREDENS in 2020

Mocht U nog een beroep willen doen op het ROA voor een optreden, meldt U dat dan tijdig via: 

ftdurstbritt@kpnmail.nl 

Het repetitieschema voor 2020: 

zie onze website www.reunieorkestartillerie.nl 

Voor evt. wijzigingen. De repetities zijn (tenzij anders aan

gegeven) op de zaterdag vanaf 10.00 tot 14.30 uur in de sportzaal op de Legerplaats bij Oldebroek in ‘t Harde. In 2020 zijn de volgende repetities gepland die ook door belangstellenden bezocht kunnen worden. 

I.v.m. de toegangscontrole tot het kazerneterrein, worden bezoekers verzocht zich vooraf aan te melden bij Frits Dürst Britt. 

Andere artikelen

ARTILLERIE VETERANEN ASSOCIATIE

REUNIE ARTILLERIE Tegelijk met de Open Monumentendag wordt de Reünie Artillerie op de tweede zaterdag in september georganiseerd. Dit jaar stonden de eenheden van de

NEDERLANDS ARTILLERIE MUSEUM

SCHENKINGEN De stichting Nederlands Artillerie Museum heeft in de afgelopen periode de volgende schenkingen mogen ontvangen. Maj art b.d. E. Janse: diverse dekschalen en groenteschotels

Login ledengedeelte VOAWEB
X