Beëdiging luchtverdedigers in Helmond

Op 5 november 2019 zijn 47 luchtverdedigers beëdigd tijdens een bijzondere plechtigheid in Helmond. De beëdigde militairen zijn na het afleggen van de eed of belofte volwaardig lid geworden van de Nederlandse Krijgsmacht.

Het is voor het eerst binnen de historie van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando dat er militairen buiten de kazerne zijn beëdigd. In het bijzijn van vele familieleden en collega’s heeft de ceremonie plaatsgevonden. Als locatie diende de centraal gelegen Cacaofabriek van Helmond.

Onder het toeziend oog van enkele veteranen en de burgemeesters van Helmond, Gemert-Bakel en Venray legden de militairen de eed of gelofte af. Met de hand aan het vaandel van het Korps Luchtdoelartillerie of, voor twee militairen, het Luchtmachtvaandel, hebben de militairen hun trouw belooft aan de Koning, onderwerping aan de Krijgstucht en gehoorzaamheid aan de wetten.

Het DGLC wil haar organisatie zichtbaar laten zijn voor de Nederlandse samenleving. Met deze beëdiging op een locatie die voor iedereen toegankelijk is, werd aan deze wens voldaan. Het DGLC heeft veel militairen in dienst die wonen en werken in de omgeving van Helmond.

De plechtigheid kende veel momenten die gebaseerd zijn op militaire tradities. Zo was er een vaandelwacht met zowel Landmacht- als Luchtmachtmilitairen en werd de ceremonie muzikaal ondersteund door de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers,’

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB