Beëdiging militairen op de Markt in Epe

Met militair ceremonieel werden op vrijdag 14 juni jl. 44 militairen, behorende tot het VuursteunCommando, beëdigd op de markt in Epe. Dit gebeurde onder auspiciën van kolonel P.G.F. (Paul) Hoefsloot, Commandant Korps Veldartillerie en luitenant-kolonel R.L. (Rob) ten Horn, Commandant Korps Rijdende Artillerie, uit ’t Harde.

Gastheer voor deze bijeenkomst was burgemeester de heer Ir. H. van der Hoeve van de gemeente Epe. Voor deze bijzondere locatie is gekozen omdat de Eed of Belofte is gericht aan het Nederlandse volk en aan de militaire collegae. Daarom vinden de Korpscommandanten het heel belangrijk dat zowel dat Nederlandse volk als de collegae bij de beëdiging aanwezig zijn.

Officieren, onderofficieren, korporaals, kanonniers en rijders ingedeeld bij de Artillerie werden gezamenlijk beëdigd bij het Korps waarbij zij zijn ingedeeld. De beëdiging is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de loopbaan van een militair. De militair spreekt daarin uit dat hij of zij trouw belooft aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de Krijgstucht.

Wat de militair in feite uitspreekt is dat hij of zij zich in dienst stelt van zijn land, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, dat hij zich zal houden aan de spelregels die wij met elkaar hebben afgesproken en dat hij die ook zal verdedigen. Bovenal belooft hij echter, dat zijn kameraden onder alle omstandigheden op hem kunnen rekenen.

Het militaire beroep is veel meer dan een baan, het is een roeping en degenen die moedig genoeg zijn om die roeping te volgen verdienen meer dan ons respect.

Tevens werd er tijdens deze plechtigheid de bronzen legpenning met loffelijk getuigschrift van het Carnegie Heldenfonds uitgereikt voor moedig handelen en levensreddend optreden bij een verkeersongeval op de A28 waarbij de heer M. van Nieuwburg zwaar gewond raakte. De legpenning werd uitgereikt door burgemeester de heer J. van Oostrum van de gemeente Berkelland (Borculo) aan Wmr1 M.R. Lalleman, Kpl A. Monasso en Kpl N. van Osch. De heer Van Nieuwburg inmiddels hersteld van zijn verwondingen was samen met zijn vrouw aanwezig als eregast en diep onder de indruk.

Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door een optreden van de Fanfare “Bereden Wapens”.

Na afloop van de ceremonie was er een uitstekend verzorgde receptie in het gemeentehuis van Epe.

Voor de genodigden was hier alle gelegenheid om na te praten en de militairen te feliciteren.

De beide Korpscommandanten, militairen, genodigden, aanwezige gasten, relaties en de deelnemende troepen kijken terug op een zeer geslaagde ceremonie in een zonovergoten Epe.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB