Beëdiging op de Legerplaats bij Oldebroek (LbO)

Op vrijdag 29 november 2019 vond op het Korpsplein van de Legerplaats bij Oldebroek (LbO) de beëdiging plaats voor het Korps Veldartillerie (KVA), het Korps Rijdende Artillerie (KRA) en voor de Defensiebrandweer Artillerie Schietkamp (ASK).

Deze ceremonie is bedoeld voor de te beëdigen militairen van het VuursteunCommando (VustCo) evenals nieuwe artilleristen die geplaatst zijn bij andere CLAS-eenheden en nieuw geplaatste brandweer medewerkers. Civiele medewerkers, in dit geval de brandweer, worden beëdigd als burgerambtenaar bij het Rijk.

In totaal zijn er 22 militairen beëdigd en 7 brandweermannen. De eed of belofte werd afgelegd bij kolonel P.G.F. Hoefsloot, Commandant Korps Veldartillerie en bij luitenant-kolonel R.L. ten Horn, Commandant Korps Rijdende Artillerie.

De beëdiging vond plaats voor het front van de eenheden van het VustCo. Bij de plechtigheid waren burgemeesters, collegae, familie, vrienden, oud militairen en andere belangstellenden aanwezig. De muzikale omlijsting was in handen van Regiments Fanfare “Bereden Wapens”. Zij speelden tevens voor de eerste keer de MARS “41 AFDELING ARTILLERIE” die speciaal gecomponeerd is voor de nieuw opgerichte Afdeling door de heer G. Flik. De heer Flik was samen met zijn vrouw aanwezig als speciale gast.

De beëdiging werd uitgevoerd met enig ceremonieel, waarbij de standaardwacht een grote rol speelde. Het is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de loopbaan van een militair. De militair spreekt daarin uit dat hij of zij trouw belooft aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de Krijgstucht. Het afleggen van de eed gedurende een plechtigheid als deze geeft aan dat de keuze dienst te nemen bij de Koninklijke Landmacht niet vrijblijvend is. De kameraden van de militair kunnen onder alle omstandigheden op hem/haar rekenen.

Na afloop van de ceremonie was er gelegenheid om de nieuw beëdigde militairen en brandweermannen geluk te wensen met het bereiken van deze mijlpaal in hun loopbaan en een plezierig en succesvol vervolg ervan bij de Koninklijke Landmacht.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB