Beleving SOMS-III vanuit het Dpel

 

Ook dit jaar is de Bravo-Batterij richting Munster-sud verplaatst om deel te nemen aan de oefening SOMS-III. Tijdens deze drieweekse oefening is er vuursteun geleverd aan meerdere infanteriebataljons en het KCT, waarnaast ook alle ‘tactical training procedures’ (TTP’s) getraind zijn door alle pelotons in een meerdaagse ’field training excercise’ (FTX). Hier is veel leerwinst behaald en is het niveau van de pelotons gestegen en geborgd. Echter is er niet alleen leerwinst geboekt op vaktechnisch gebied. Ook op het gebied van samenwerken, de grootte van de vuren en de input van de sportgroep zijn grote stappen gemaakt. Deze drie elementen worden vaak niet direct benoemd in de orders of tijdens de COVO, maar hebben tijdens deze oefening een sterke positieve stempel gedrukt op het optreden van de batterij en de afdeling.

Logistieke uitdagingen

 

Naarmate de oefening vorderde, werd de batterijstaf steeds meer verrast door logistieke problemen. Het feit was dat er bij de logistieke eenheden, met name bij het munitiecomplex, maar met 50% capaciteit gewerkt werd vanwege COVID-gerelateerde redenen. Naast dat dit de werklast enorm verhoogde bij deze eenheid, had dit als gevolg dat de klasse V- aanvoer onberekenbaar werd. De Bravo-batterij, in samenwerking met de Delta-batterij, heeft hier uitermate flexibel op gereageerd. Sterker nog, er is een sterke flexibele samenwerking ontstaan tussen de batterijen op elk niveau.

Vanaf het moment dat de munitie aankwam, wat vaak op korte termijn bekend werd, sprongen beide batterij-kaders in de startblokken om het geheel te organiseren. De 2ic’s organiseerde het geheel bij aankomst, waarbij alle pelotons van beide batterijen in de startblokken stonden om het plan uit te voeren. Een Bravo-stukscommandant prepte de kardoezen samen met Delta-munitiewerkers, waarnaast een Delta-stukscommandant de bommen aan het beladen was met Bravo-plaatsvervangers. Een prachtig gezicht! Hier bleek maar weer dat flexibel zijn, kameraadschap en samenwerken als een team, kenmerkend zijn voor elke rang binnen de artillerie.

Meer munitie

 De manier waarop de munitie voorbereid en beladen werd, was een sterke team-effort. Dit was ook nodig, want sinds tijden was er weer genoeg munitie om grote uitwerkingsvuren te kunnen afgeven. Het afgeven van dit soort vuren kost uiteraard veel granaten. Echter was dit geen probleem, want hier was deze oefening voldoende van aanwezig. Elk peloton heeft ruim 1000 granaten verschoten tijdens de schietdagen. De afgelopen jaren is regelmatig gesproken over munitietekorten en hierdoor minder intensieve schietdagen. Dit was tijdens deze SOMS niet het geval. Elke munitiewerker en stukscommandant heeft ruimschoots trainingsmogelijkheden gehad, waardoor eenieder goed aan zijn schietconditie heeft weten te werken. Deze SOMS was dus een leerzame en “granaat-rijke” oefening; een oefening zoals het hoort te zijn.

Sporten tijdens oefening

Ook is de sportgroep zeer betrokken geweest tijdens deze oefening. Meerdere keren heeft de sport de batterij sportief geprikkeld. Dit is zeer goed bevallen door de batterijen. Na lange dagen, waarbij veel in de voertuigen werd gezeten, was een goed voorbereide sportles een prettig afwisseling. Daarbij had de sportgroep de nieuwe sportcontainer meegenomen naar Lager Trauen. Deze container biedt de mogelijkheid om zowel meer krachttraining te doen, maar ook fysio-oefeningen uit te voeren. Deze container, in combinatie met de drie sportinstructeurs, bleek een sterke aanvulling op het gebied van sport en herstel. In de FIR kwam dan ook naar voren dat deze vanaf deze SOMS, voortaan elke SOMS mee zou moeten gaan met de batterij.

Kortom: ook deze SOMS gaat de boeken in als een succesvolle oefening voor de 41e afdeling. De enkele kanonnier is getraind, maar ook de staven en de logistiek. Er is veel geschoten, waarbij op het gebied flexibiliteit en samenwerken grote stappen zijn gezet. Onze beschermheilige, sinte Barbra, zou zelf zeer tevreden zijn geweest!

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB