Bericht van uw penningmeester

Voor het jaar 2024 wordt de contributie voor het lidmaatschap niet verhoogd.

Automatische incasso: het bedrag van 25 Euro of het bedrag waarvoor u de machtiging heeft afgegeven wordt rond 23 januari 2024 van de rekening afgeschreven van de leden waarvan de achternaam begint met L tot en met Z;

Rond 23 februari 2024 wordt het bedrag afgeschreven voor de leden waarvan de achternaam begint met een A tot en met K.

De contributie voor wie geen automatische incasso heeft afgegeven bedraagt  35 Euro. Wie voor 15 januari van het contributiejaar betaalt mag 27 Euro overmaken.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB