Barbara-vandevoorzitter

Beste wapenbroeders en zusters,

De relatieve rust van de zomermaanden ligt al weer lang achter ons. De samenleving en ook de militaire organisatie zijn weer ontwaakt uit een lichte zomerslaap. Overigens hebben de militairen op missie in diverse operatiegebieden en zij die hen direct ondersteunen vanuit Nederland, daar waarschijnlijk weinig van gemerkt. Deze taken gaan altijd door 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Het operationele tempo ligt alweer onverminderd hoog. In de maand september vond het vuursteunsymposium plaats op het Artillerie Schiet Kamp. Een evenement dat een keer in de twee jaar wordt georganiseerd door ABC en het Vuursteun Commando en inmiddels een niet weg te denken traditie is geworden; ook deze keer weer druk bezocht.

De enige dissonant was het weer. De gestaag vallende regen is zeer welkom om de droogte te bestrijden; maar liever op een ander moment. Dat doet niets af aan het enthousiasme waarmee onze militairen hun materieel presenteerden en de vertegenwoordigers van diverse defensie industrieën hun nieuwste ontwikkelingen.

Dank ook aan de diverse sprekers voor hun interessante bijdrages. U kunt verderop in dit blad meer lezen over het symposium en ook via VOAWEB kunt u uitgebreid terugkijken op dit evenement.

Kelvin de Richemont was zoals altijd weer de grote kartrekker van dit evenement. Hij heeft aangegeven dat dit waarschijnlijk de laatste keer was en dat hij het stokje wil overdragen.

Ongetwijfeld namens ons allemaal wil ik Kelvin hier alvast ontzettend bedanken voor zijn inzet bij de symposia voor de vuursteun en de grondgebonden luchtverdediging. Zowel voor ons wapen als onze vereniging zijn zij van onschatbare waarde.

De wereld om ons heen is nog steeds onrustig. De oorlog in Oekraïense duurt al meer dan 1,5 jaar en het einde is nog lang niet in zicht. Het is misschien niet meer zo vaak en intensief in het nieuws als in het begin, maar elke dag opnieuw wordt er hevig gevochten; sneuvelen militairen en lijden en sterven burgers door bombardementen en geweld. In Afrika lijkt de ene staatsgreep gevolgd te worden door de andere en in de schaduw van de oorlog in de Oekraïne lijft Azerbeidzjan de enclave Nagorno-Karabach in. Wij volgen al deze ontwikkelingen met argusogen en beseffen dat we alles op alles moeten zetten om zo snel mogelijk in staat te zijn om alle drie onze hoofdtaken succesvol uit te voeren.

De komende weken staan in het teken staan van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De uitkomst is ook van groot belang voor de richting waarin defensie zich verder ontwikkelt.

De meeste partijen erkennen dat we minimaal 2 procent van ons BNP moeten besteden aan defensie. Het besef is gelukkig breed ingedaald dat we onze defensie op orde moeten hebben om samen met onze bondgenoten op te kunnen treden als het nodig is; dat vrede en veiligheid niet gratis zijn.

Maar voldoende geld is alleen maar een randvoorwaarde. Het opbouwen van de krijgsmacht vergt een enorme inspanning van de hele samenleving. De bemensing van de krijgsmacht en de industriële inspanning die nodig is om snel voldoende voorraden en materieel te verwerven gaat ver over de grenzen van defensie heen; dat vergt committent van de hele maatschappij.

Nu eerst zorgen dat na de verkiezingen de formatie snel wordt afgerond. Er is geen tijd te verliezen!

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB