Bezoek gemeente Elburg aan het ASK

Aan het begin van het politieke jaar heeft de Raad van de gemeente Elburg altijd een excursie en een etentje met elkaar. Burgemeester de heer Ir. J.N. Rozendaal van de gemeente Elburg had dit jaar zijn oog laten vallen op het ASK.

Op vrijdag 30 augustus jl. werd de burgemeester en zijn voltallige raad met partners, een kleine 50 personen, ontvangen door kolonel P.G.F. Hoefsloot, commandant van het VuursteunCommando (VustCo).

De middag begon met een korte ontvangst in het Museum Korps Rijdende Artillerie. Hier werd de groep in tweeën verdeeld. De eerste groep kreeg een rondleiding in het museum verzorgd door luitenant-kolonel tit. b.d. M. van Pelt, directeur van het museum. De overste vertelde zeer bevlogen en de tijd was natuurlijk veel te kort.

De tweede groep werd naar het Artillerie Schietkamp (ASK) gebracht waar zij een uitleg kregen door luitenant-kolonel M.C. Hoekstra, commandant van het ASK, over de geschiedenis, de veelzijdigheid en de mogelijkheden van het schietterrein. Tevens konden zij bureau Veiligheid bezichtigen, waar zij een goede indruk kregen van het weidse uitzicht. Hier werden zij uitgebreid bijgepraat over de actuele ontwikkelingen door adjudant D.J.M. de Vries, Hoofdopzichter Veiligheid ASK. Na ongeveer een uur wisselden de beide groepen van locatie.

Allen waren zeer geïnteresseerd en verrast door hetgeen zij hoorden en zagen. Er werden ook vele vragen gesteld. Het programma liep duidelijk uit echter niemand vond dat een bezwaar.

Op verzoek van de burgemeester werd de dag afgesloten met een aperitief en een “Blauwe Hap” in de Officierscantine op de Legerplaats bij Oldebroek (LbO). Het gezelschap kijkt terug op een leerzame en ontspannende bijeenkomst.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB