Binationale Launcher TrainingsWeek

Project Apollo omvat de steeds verdergaande samenwerking van Duitse en Nederlandse luchtverdedingseenheden. In het kader van de intensivering van deze samenwerking vertrokken Duitse Patriot lanceerders uit het Sanitz, Bad Sülzen en Husum naar de Luitenant-generaal Bestkazerne, thuishaven van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando, om daar samen met hun Nederlandse collega’s te trainen. De doelstelling van de Launcher TrainingsWeek is om de Duitse en Nederlandse Patriot Launchercrews met elkaar en met elkaars systemen te laten werken en te trainen op het PATRIOT-wapensysteem.

Op zaterdag 16 maart werden de 46 Duitse Patriot Lanceerders met hun wapensystemen bestaande uit 6 Launching Stations (LS), 2 Guided Missile Vehicles (GMV) en 3 voor ondersteuning dienende voertuigen door de adjudanten Rob Huurman en Robert Mars ontvangen op de Luitenant-generaal Bestkazerne. Vervolgens kregen ze eerst de tijd om te acclimatiseren omdat de Duitse gasten al ruim 12 uur onder weg zijn geweest. Maandagochtend werden de Duitsers welkom geheten door Commandant 802 Squadron, Majoor Bart van Hamond, waarna de eenheden, de FlugAbwehrRakketenGruppen 21, 24 en 26, geïntegreerd werden binnen de 3 Nederlandse PATRIOT Fire Units. De gezamenlijke trainingen in mixed crews konden beginnen.

De Launcher TrainingsWeek was opgedeeld in twee delen waarbij het eerste deel in het teken stond van wapensysteemtrainingen. Na de introductie van het personeel en kennisname van de kleine verschillen die de Nederlandse en Duitse PATRIOT-systemen hebben werden de handen uit de mouwen gestoken. Alsof ze niet anders deden, werkte de Nederlanders en Duitsers samen en werden de Lanceerinstellingen op vlugge wijze opgebouwd. Ook werd er uitleg gegeven over de gebruikte middelen en de toegepaste procedures, waarbij verschillen inzichtelijk werden gemaakt en besproken. De afspraak was om Engels als voertaal te gebruiken, maar veel Nederlanderse luchtverdedigers bleken ook prima Duits te spreken, zodat specifieke wapensysteemdetails nog beter onder woorden konden worden gebracht. Hierdoor konden de kleine verschillen in werkwijze, procedures en systemen makkelijk ondervangen worden en was de samenwerking uitstekend te noemen.

Naast het opbouwen van de PATRIOT-lanceerinstelling werden er ook zogenoemde reloads uitgevoerd. Hierbij werden Duitse Launchers beladen met Nederlandse kranen en omgekeerd. Toen dit goed ging, werd het tijd om het werken met elkaars systemen naar een ander niveau te tillen. Daarbij moesten Duitse crews zelfstandig de Nederlandse lanceerinstellingen in stelling brengen. Omgekeerd deden de Nederlanders dat met de Duitse launchers.

De Duitse onderofficieren kregen ook nog les in Reconnaissance, Selection & Occupation of Position (RSOP), het verkennen en inmeten van nieuwe locaties voor de launchers. Ook werden de specifieke eisen voor Remote Launch Fase 3 uitgelegd, waarbij de Launcher op tientallen kilometers voor de radar wordt geplaatst. De Nederlandse onderofficieren legden de werking van het verkenningsvoertuig uit, zodat de Duitse collega’s geheel zelfstandig met de Nederlandse apparatuur konden werken.

De trainingen werden afgesloten met een competitie: “wie emplaced er het snelst een launcher volgens de juiste procedure”. Er waren 6 teams: 3 Duitse en 3 Nederlandse. Er werd gestreden om de eer en om de felbegeerde “LCA” wisselbeker. Allen werden bekeken en beoordeeld door trainingsteams van beide landen. Tijdens de vorige trainingsweek in Sanitz waren de Nederlanders heer en meester maar de laatste voetbalinterland onderstreep nog eens dat je Duitsers nooit mag onderschatten.

Na een intensieve trainingsweek bleken zij zich sterk verbeterd te hebben en wist de Duitse FlugAbwehrRakettenGruppe 21 de felbegeerde prijs te winnen. Aan de Nederlanders de uitdaging om dit de volgende keer recht te trekken.

De Launcher TraininingsWeek werd afgrond met het bezoeken van de historische verzameling Grondgebonden Luchtverdediging, de Stingersimulator, schieten in de Klein Kaliber Wapen-simulator, een sportdag en een bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn, vlakbij de kazerne. Het succes van de trainingsweek werd afgerond met een gezellig informeel samenzijn, georganiseerd door de personeelsvereniging van het 802 Squadron, waarbij de winnaars ook werden gehuldigd.

De Launcher TrainingsWeek was een bijzonder leerzame week waarin contacten zijn gelegd, ervaringen zijn gedeeld en veel is geleerd. Door de lanceerders wordt er al uitgekeken naar de volgende trainingsweek. Meer internationale samenwerking? “Ja graag!”

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB