C.W.V.A bestuur 2022

De afgelopen jaren stonden activiteiten met de cadettenwapenvereniging voornamelijk in het teken van online symposia of evenementen op anderhalf meter afstand. Ondanks dat de twee voorgaande besturen dit zo goed en creatief mogelijk hebben vormgegeven, zijn wij als bestuur erg verheugd dat wij tot nu toe coronavrij hebben kunnen plannen.

Eén van de pijlers van dit bestuursjaar is dan ook om oude tradities in ere te herstellen, zodat deze niet verloren gaan. Dit jaar is het laatste jaar dat er nog cadetten op de KMA studeren die de Academie hebben meegemaakt voordat Covid om zich heen greep. Vandaar de essentie om de gebruiken van de vereniging dit jaar door te geven aan de jongerejaars.

Tradities binnen de C.W.V.A. zijn bijvoorbeeld wie de eer van bottelier of zangmeester krijgt, hoe de Artilleriebox in de Grote Zaal vormgegeven wordt en diverse jaarlijkse evenementen. Helaas heeft de vereniging tot dusver nog niet over de Grote Zaal kunnen beschikken in verband met de verbouwing van het Kasteel van Breda. Gelukkig is de verwachting dat het Kasteel in de loop van het jaar geopend wordt. Alle Artillerie-gerelateerde bezittingen van de vereniging, die inmiddels een flinke stoflaag hebben verzameld, mogen dus na drie jaar uit de kelder van het Prins Bernard Paviljoen gehaald worden om weer tentoon te stellen in de ‘GroZa’.

Verder is het bestuur druk geweest met de inauguratie van de februari-opkomst. Zonder in detail te treden kan er wel gesteld worden dat deze een succes was, met als resultaat dat we vier KOO cadetten en drie doorstomers hebben kunnen verwelkomen als enthousiaste leden binnen de vereniging. Het eerstvolgende evenement van de vereniging is tevens een inauguratie van nieuwe leden, namelijk de septemberlichting.

Daarnaast hebben twee gemotiveerde leden binnen het bestuur voor het zomerverlof een erg geslaagde Corpsdag op de mat gezet die in het teken stond van verbinding met het toekomstig werkveld van de cadetten, integratie en saamhorigheid. De dag begon met een informatief deel waarbij commandant VustCo Kolonel Roelen en plaatsvervangend commandant DGLC Luitenant-Kolonel Buddingh het gesprek zijn aangegaan met de vereniging. Aan de hand van twee presentaties hebben zij de cadetten toegelicht wat hen te wachten staat op toekomstige functies en wat de ontwikkelingen zijn binnen de Artillerie naar aanleiding van de laatste Defensienota. Na een leerzame ochtend was er ook nog ruimte voor ontspanning en hebben we de dag met de vereniging afgesloten op de kartbaan in Breda.

Tot slot is het bestuur alweer druk bezig met de voorbereiding van volgende activiteiten. Zo staat de bommetjeswedstrijd op het programma, die voor het laatst in 2018 heeft plaatsgevonden. De naam zegt het al, dit is een avond die draait om het beste/origineelste bommetje maken in het zwembad. Een jury zal deze beoordelen met een prijs voor de eerste plaats. De avond wordt afgesloten met gezamenlijk eten en een borrel. Daarnaast komt er een Corpsdag aan waarbij de vereniging afreist naar de Vredepeel. ‘s Ochtends beginnen we met een verkenning van de kazerne aan de hand van een sportles en na de lunch gaan we een kijkje nemen in de Stingerdome. We sluiten ‘s avonds de dag af met de Pa-Zeun stapavond. Een mooi vooruitzicht dus!


Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB