Celtic Thunder 2021

De Abt heeft in de periode 1 tot 10 december deelgenomen aan de oefening Celtic Thunder in de omgeving van Baumholder. De oefening stond in het teken van onze deelname aan de VJTF 22-24 en had als primair doel kennismaken, integratie met onze multinationale partners en ruimte voor zelfstandig trainen en certificeren op NIV II.

Het primaire doel van de oefening was het voorbereiden en uitvoeren van een CPX (command post exercise) om onze C2 elementen, reports en returns en SOP’s zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen. Gedurende de VJTF 22-24 maakt de Abt deel uit van een multinationale afdeling onder de leiding van 345ArtLehr bataljon gestationeerd in Baumholder. De afdeling bestaat verder uit een Belgische 105mm batterij, een Noorse batterij uitgerust met de K9 Thunder en een batterij uit Letland uitgerust met de M109 Paladin.

Om dit allemaal met elkaar te laten communiceren en de vuursteunketen in multinationaal verband werkend te maken, wordt gebruik gemaakt van ASCA (Artillery Systems Cooperation Activities) Kortweg zorgt dit systeem ervoor dat een CFF (Call for fire) verstuurd vanuit het Duitse FDC (Fire direction center) centraal bij ons FDC via AFSIS binnenkomt. De Artillerie is op dit gebied koploper als het gaat op multinationale integratie op het gebied van C2 systemen en is absoluut iets om trots op te zijn. Gedurende de CPX was er ook tijd voor zogenoemde leadership trainingen. Hier werd er per nationaliteit kort ingegaan op de verschillende SOP’s. Het blijkt maar weer dat er voldoende verschillen zijn tussen de diverse nationaliteiten, wat in mijn optiek zorgt dat we continue van elkaar moeten blijven leren.

Het volledig up en running krijgen van deze systemen gaf zeker de nodige uitdagingen, maar heeft gedurende de oefening absoluut zijn nut bewezen. Uiteindelijk is de gehele multinationale CP te velde gegaan om vanuit daar een geïntegreerd scenario aan te sturen. Het scenario bestond enerzijds uit een FTX (Field Training Excercise) gecombineerd met een LFX (Life Fire Excercise) welke werd uitgevoerd door de Duitse- en Belgische batterij.

Het terrein in Baumholder biedt ongekend veel mogelijkheden en vraagt het maximale van de stukscommandant welke scherp moet zijn op de te gebruiken routes, afvuur- en hide locaties. De oefening stond naast de CPX dan ook voornamelijk in het teken van trainen en certificeren op NIV II. Het gebruik van een ander oefenterrein is als ongekend leerzaam en uitdagend ervaren. Na het succesvol doorlopen van de commandovoering, was het moment daar om over te gaan tot de daadwerkelijke certificering. Diverse onderdelen kwamen aan bod. Het verkennen van hide- en afvuurlocaties, afgeven van fire missions, counter battery fire en de munitiedump. Dit alles is door de diverse stukscommandanten met positief gevolg behaald. Continue bezig zijn om jezelf en het team te verbeteren heeft absoluut zijn vruchten afgeworpen en we kunnen als Abt dan ook hartstikke tevreden zijn met het behaalde resultaat.

Ondanks de beperkingen omtrent COVID-19 was er gelukkig ook nog tijd en ruimte voor saamhorigheid en aangezien Barbara om de hoek kwam kijken, hebben we met de batterij hier alsnog op gepaste wijze aandacht aan kunnen besteden. Aandacht voor de mens blijft tenslotte een van onze belangrijkste pijlers.

De oefening is als ontzettend leerzaam en nuttig ervaren. Het biedt houvast om vol goede moed de stand-up periode te draaien voor de VJTF 22-24 en heeft ons een uitstekende startpositie gegeven voor het nieuwe jaar, waarin we de doorstap zullen maken naar NIV III & IV.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB