Bericht van uw penningmeester

Voor het jaar 2022 wordt de contributie voor het lidmaatschap niet verhoogd.

Automatische incasso: het bedrag van 25 Euro of het bedrag waarvoor u de machtiging heeft afgegeven wordt rond 23 januari 2022 van de rekening afgeschreven van de leden waarvan de achternaam begint met L tot en met Z.
Rond 23 februari 2022 wordt het bedrag afgeschreven voor de leden waarvan de achternaam begint met een A tot en met K.

De contributie voor wie geen automatische incasso heeft afgegeven bedraagt 35 Euro. Alleen wie voor 31 december betaalt voor het jaar daarop mag 27 Euro overmaken. Wij verzoeken u in dit geval de contributie zelf over te maken op bankrekening NL58 INGB 0000 0023 71 ten name van Vereniging Officieren Artillerie onder vermelding van het jaar waarvoor de contributie geldt.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB