Convocatie ALV 2020 gepubliceerd op ledengedeelte.

Login ledengedeelte VOAWEB