Barbara-vande-erevoorzitter

Corona blijft ons dwarsbomen

Zoals blijkt uit de berichten op deze website over het niet-doorgaan van het artilleriegala en het aangepast doorgaan van het vuursteunsymposium zijn we nog niet af van alle beperkingen die de coronapandemie met zich meebrengt. Daarnaast heeft C-VustCo om dezelfde redenen het besluit genomen de veteranendag op 11 september te laten vervallen. Je kunt over het niet doorgaan van activiteiten verschillend denken: de een vindt dat we weer normaal kunnen doen, eventueel met inachtneming van een paar maatregelen zoals een gezondheidscontrole bij de deelnemers aan een bijeenkomst of evenement, de ander is terughoudend en neemt geen enkel risico. Hoe het ook zij, de coronapandemie doet ons verenigingsleven geen goed, temeer daar een groot deel van onze leden tot de zogenoemde kwetsbare groep ouderen behoort.

Doordat het eerder dit jaar allemaal de goede kant op leek te gaan en er volop gevaccineerd werd, was het gerechtvaardigd een aantal activiteiten te plannen in het najaar in de verwachting dat die op een normale manier zouden kunnen plaatsvinden. Het liep wat anders en dus moeten we weer een stap terugdoen. Vooralsnog heeft het bestuur van onze Vereniging echter geen aanleiding gezien de geplande bijeenkomst van 17 september te laten vervallen, de dag waarop ons Kabinet moet besluiten of verdere versoepeling van de maatregelen mogelijk is. Kijkend naar de geldende bepalingen zou het uitgestelde middagprogramma van de Algemene Ledenvergadering op die dag kunnen worden gehouden, maar zullen we wel gedwongen zijn de anderhalve meter maatregel toe te passen, zowel tijdens de lezingen als tijdens de bijeenkomst met maaltijd daarna. Een andere voorwaarde om die bijeenkomst toch te houden, is een voldoende aantal deelnemers, gezien het feit dat onze belangrijkste artilleriecommandanten en onze Wapenoudste bij die gelegenheid hun visie zullen geven op een aantal ontwikkelingen. Ik hoop dat voldoende leden zich zullen aanmelden en dat de bijeenkomst door zal kunnen gaan. Mocht de situatie nog veranderen, dan wordt u uiteraard zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Overigens zal ook de geplande opening van het veteranenhuis op 10 september als deel van ons Artilleriemuseum gewoon doorgaan. Wel zal daarbij een gezondheidscontrole worden uitgevoerd, dat wil zeggen dat deelnemers moeten kunnen aantonen gevaccineerd te zijn, of zij moeten een negatief testbewijs kunnen laten zien. Ook iemand die niet te lang geleden besmet is geraakt door het coronavirus en is genezen, is welkom.

Kortom, we doen wat mogelijk is en hopen dat we elkaar op zo kort mogelijke termijn weer onder normale omstandigheden kunnen ontmoeten. Want daar gaat het toch om in onze Vereniging.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB