Barbara-vandevoorzitter

Dames en heren

Graag kijk ik nog een keer terug op onze Algemene Ledenvergadering; uitstekend georganiseerd door de Afdeling Gelderland op het landgoed Bronbeek. Verder in dit blad leest u een kort verslag van deze bijeenkomst.

Ik wil op deze plaats nogmaals mijn hartelijke gelukwensen uitspreken aan Cees Venemans en Bart Rosengarten die ik tijdens de vergadering de VOA legpenning mocht uitreiken voor alles wat zij gedurende lange jaren voor de vereniging hebben gedaan en nog steeds doen.

Daarbovenop was het een eer en genoegen om Bart, met de unanieme instemming van de Algemene Ledenvergadering, te benoemen tot ere-voorzitter. Hieruit blijkt de enorme waardering die iedereen heeft voor de manier waarop hij jarenlang de voorzittershamer gehanteerd heeft en blijft zijn kennis en ervaring beschikbaar wanneer wij daar in de toekomst een beroep op willen doen.

Bovenstaande aanhef: ‘dames en heren’ was overigens tot mijn verbazing niet van toepassing op de Algemene Ledenvergadering. In de huidige tijd is het toch merkwaardig dat het hele gezelschap uitsluitend bestond uit heren. Dat is geen juiste afspiegeling van ons ledenbestand en zeker niet van deze tijd. Laten we voor de volgende jaarvergaderingen streven naar een representatieve deelname, waarbij niet alleen dames en heren aanwezig zijn maar ook onze actief dienende leden in de gelegenheid zijn om deel te nemen.

In de maand mei herdenken wij op verschillende data en op diverse locaties in het land onze gevallenen. De nationale dodenherdenking op 4 mei op de Dam, de herdenking op de Grebbeberg en op het ereveld in Loenen zijn elk jaar weer zeer indrukwekkend. En na al die jaren neemt de belangstelling en waardering voor deze herdenkingen alleen maar toe; zeker ook onder de jeugd. Dat is een zeer bemoedigend signaal. De herdenking van alle gevallen artilleristen vindt traditioneel plaats op 4 mei bij het monument op het Artillerie Schietkamp in Oldebroek onder leiding van onze wapenoudste. Zoals elk jaar was dit weer een mooie ingetogen ceremonie waarbij alle korpsen vertegenwoordigd waren. Dit jaar was voor het eerst een formele vertegenwoordiging van de VOA uitgenodigd, wat zeer op prijs werd gesteld.

De herdenking op 10 mei van de slag om Ypenburg en op 13 mei bij het Artilleriemonument Dubbeldam zijn voor de luchtdoelartillerie en veldartillerie belangrijke gelegenheden om de inzet van onze kameraden tijdens de Tweede Wereldoorlog te eren.

Deze maand juni kent diverse jaarlijks terugkerende activiteiten voor onze veteranen. Met als hoogtepunt de Nationale Veteranendag op 24 juni in Den Haag. Daarnaast zijn er ook nog diverse regionale en lokale bijeenkomsten voor veteranen. Ook hier zie je nog steeds een groeiende belangstelling en dat is positief. De discussie gaat vaak over wat niet goed gaat en waar men ontevreden over is. Toch mogen we niet vergeten dat de overgrote meerderheid van de mensen in Nederland grote waardering hebben voor de inzet van onze militairen (en burgers) in de uiteenlopende brandhaarden in deze wereld. Die waardering tonen ze graag tijdens de Nationale Veteranendag. En daar mag je gerust trots op zijn. Ik hoop daar ook dit jaar weer vele artilleristen te treffen.

Voordat we beginnen aan de zomerperiode waarbij iedereen hopelijk kan genieten van een welverdiende rustperiode en wellicht een mooie vakantie, organiseert het Vuursteuncommando samen met de VOA en de VOOA op 29 juni op het ASK een themabijeenkomst ‘Vechten met Vuur’ waarbij we ons verdiepen in het optreden van de Russische Federatie op strategisch, operationeel en tactisch niveau. Zonder enige twijfel wordt dit een zeer interessante en in dit tijdgewricht een zeer relevante bijeenkomst. Je zult je terdege moeten verdiepen in je mogelijke tegenstander om je goed voor te bereiden op een conflict. Alleen een goede voorbereiding, training en uitrusting kunnen voorkomen dat je dit conflict daadwerkelijk moet voeren.

Als ik U niet tref op de veteranendag op 24 juni of op het ASK op 29 juni, wens ik U vanaf deze plaats alvast een heel mooie zomer. Geniet ervan!

L.J.A. Beulen, Lgen b.d.

Voorzitter

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB