Barbara-vanderedactie

De Hamer en de Dans

Voor u ligt alweer het laatste nummer van 2020. Een jaar dat we niet licht zullen vergeten en waarin onze kameraadschap behoorlijk op de proef is gesteld. Het Corona-virus heeft het voor een groot deel onmogelijk gemaakt om elkaar op regelmatige basis fysiek te ontmoeten. Natuurlijk houden we elkaar digitaal bij de hand maar dat is toch niet wat we echt willen.

Ik wil als eindredacteur eerst een fout rechtzetten. In het vorige nummer is in het artikel “In die Zähne fahren” een illustratie gebruikt die we niet zondermeer hadden mogen gebruiken. Het gaat hier om afbeelding 7a op bladzijde 29. In de rechterbovenhoek van deze afbeelding ziet u het logo van een organisatie, deze organisatie heeft het copyright op de afbeelding en om deze te kunnen plaatsen, hadden we toestemming moeten hebben.

De schrijver van het artikel heeft hierin volledig te goeder trouw gehandeld en mij als (amateur) eindredacteur is het ook niet opgevallen. Een en ander is met betreffende organisatie achteraf recht getrokken. Waarvan akte!

In dit nummer vindt u weer een keur aan inhoudelijke artikelen. Het vierde en laatste deel van Nederlands Indië waarin de belevenissen van Leo en Dick verder worden beschreven. Inmiddels is het boek van kapitein b.d. Erik Becking waarin u een en ander nog uitgebreider kunt lezen ook verschenen.

Het tweede deel van de serie Future of Fires gaat dit keer over Trend in Capability.

U heeft wellicht in de media kunnen volgen dat de generaal Ton van Loon een hoge Kosovaarse onderscheiding heeft gekregen voor zijn leiderschap aan de missie van 11 Afdra in dat verscheurde land. In dit nummer een artikel waarin deze waardige ceremonie wordt beschreven.

Het meest trots ben ik misschien nog wel op een aantal artikelen die geschreven zijn door onze jongste leden. Een artikel over leiderschap en een over het gebruik van directe richting wapensystemen op een indirecte manier. De jeugd heeft de toekomst en de Sinte Barbara dus ook, dank zij de jeugd! In dit licht vindt u ook een uitgebreid verslag van de CWV “de Artillerist”. Over jeugd gesproken…

Als dit nummer bij u in de bus valt zijn we binnen de Artillerie een brigadegeneraal rijker. De kolonel Paul Hoefsloot wordt bevorderd en gaat een centrale rol spelen in het overkoepelende veteranenbeleid. Dit is een nieuwe functie maar daarmee niet minder belangrijk. Hij zal u daar ongetwijfeld zelf meer over vertellen. Het is nu nog vers van de pers!

Tenslotte, we beginnen straks aan 2021, de voortekenen zijn gunstig, maar als militairen weten we: als de opmars voorspoedig verloopt…is het waarschijnlijk een hinderlaag. Laten we goed op elkaar blijven letten, zowel fysiek als dat kan maar anders maar digitaal. Aan de Sinte Barbara gaat het niet liggen.

Namens de gehele redactie een zeer voorspoedig en gezond 2021.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB