De toekomst van de Belgische vuursteun

De Belgische Landcomponent was de voorbije 25 jaar vooral gericht op expeditionaire crisis response operations. Door de heropleving van de competitie tussen de grote wereldmachten en het actuele conflict in Oost-Europa wint de collectieve verdediging aan belang. Bepaalde capaciteiten bij de Belgische Landstrijdkrachten zullen daarom opnieuw opgebouwd of versterkt moeten worden. Dit betreft in het bijzonder vuursteun, luchtafweer, het verzamelen van tactische inlichtingen, en de logistieke en medische ondersteuning.

Momenteel zijn de Belgische artilleriemiddelen niet in lijn met de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO dit zowel op kwalitatief als kwantitatief vlak. Het STAR-plan moet ervoor zorgen dat onder meer de capaciteit van de indirecte vuursteun meer ontwikkeld zal worden en opnieuw afgelijnd wordt met de NAVO-objectieven.

Vorig jaar werd er al beslist om tegen 2027 één batterij lange dracht vuursteun op wielen (Wheeled Fired Systems) te creëren om een minimum aan noodzakelijke indirecte vuursteun voor de brigade en gevechtsgroepen (battlegroups) te leveren. In mei 2022 heeft de Belgische overheid met Frankrijk een intergouvernementele overeenkomst afgesloten die de aankoop omvat van negen CAESAR New Generation 155mm vuursteunsystemen. Met het STAR-plan heeft de politieke overheid een duidelijke interesse getoond om 19 extra CAESAR NG systemen te verwerven. Deze intentie die de Landcomponent zal voorzien van drie operationele 155mm batterijen met een reservecapaciteit heeft dit jaar in juli de goedkeuring gekregen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voor 2030 zou er tevens een omschakeling moeten plaatsvinden van de getrokken mortier 120mm naar een mortier 120mm geïntegreerd op voertuig. Op die manier zal deze capaciteit in staat zijn om het inzetprincipe van shoot and scoot toe te passen. Tegen die tijd zou de mortiercapaciteit ook over precisiemunitie en een volledige digitale keten kunnen beschikken. De bestaande batterij mortier 120mm dient, in het kader van het CaMo-project, te worden gemoderniseerd tot twee batterijen met twee pelotons MEPAC om a priori de vier bataljons infanterie te kunnen steunen.

Op het vlak van de sensoren wordt er een modernisering van het materieel voorzien zodat deze naar de toekomst toe ook mobiel aan target acquisition kunnen doen. De Fire Support Teams zullen daarvoor gebruik maken van het nieuwe voertuig GRIFFON. Maar ook de recente verwerving van de TPQ-50 radar heeft als doel om de sensor-capaciteit van de Belgische vuursteun uit te breiden.

De uitbouw van de vuursteuncapaciteit zal naast de aankoop van nieuwe effectoren ook gepaard gaan met de verwerving van randsystemen, meteostations en transportmiddelen voor munitie, ….

STAR = Security & Service – Technology – Ambition – Resilience

CAESAR NG = CAmion Equipé d’un Système d’ARtillerie de Nouvelle Génération (6 X 6 vrachtwagen uitgerust met NEXTER vuursteunsysteem van de nieuwe generatie)

CaMo = Capacité Motorisée (Frans-Belgisch strategische partnerschap van de gemotoriseerde capacitiet)

MEPAC = Mortier Embarqué Pour l’Appui au Contact (120mm mortier geïntegreerd op voertuig ter ondersteuning van het gevecht)

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB