DE VERENIGING OFFICIEREN ARTILLERIE IN MIJN LEVEN

De titel geeft aan dat dit artikel een overzicht geeft van geschiedkundige feiten die ik in de 75-jarige VOA heb meegemaakt. Echter, ook deze feiten ontkomen niet aan een zekere subjectieve interpretatie, immers alle belangrijke feiten in iemands leven zijn mijns inziens ook subjectief gekleurd. Denk maar eens aan het kiezen van je beroep, de keuze van je vrienden of het kiezen van een meisje, in de hoop dat dat meisje ook voor jou kiest.

Los van deze keuzes is mijn leven met en in de VOA de facto slechts een gedeelte van mijn biografie en is ook deze keuze mede bepaald door omstandigheden buiten de VOA.

In het voorjaar van 1964 kwam ik, na de basisopleiding in de legerplaats Ossendrecht, op de SRO-A in Breda. Na enige tijd volgde de eerste oefening in het ASK. Met de plunjebaal op de rug stapten we in ’t Harde uit de trein en liepen in de regen de Knobbel op. Aangezien je toch al niet voor de lol in militaire dienst was opgeroepen dacht ik: “Dit is eens maar nooit meer!” Toen nog niet wetend dat ik inmiddels nu bijna gedurende 60 jaar met heel veel plezier dezelfde Knobbel heb bezocht, zij het dan niet met plunjebaal en dikwijls niet in de regen.

Aan het einde van de opleiding op de SRO-A werd ik door Lkol. Gunning uitgekozen om mijn dienstplicht verder te vervullen bij de 11de Afdeling Rijdende Artillerie te Schaarsbergen. Daar werd ik vriendelijk doch dringend verzocht om lid te worden van de VOA en aldus geschiede. Het belang hiervan werd mij enkele maanden later pas echt duidelijk bij de viering van het naamfeest van onze patrones Sinte Barbara in de kelder van het officiersgebouw. Daar kwam ik er voor het eerst achter dat alcohol en schoten op het doel niet per se elkaars vijanden zijn, wel dat hoofdpijn en een lekker begin van de volgende dag geen goede combinatie is!

Na het afzwaaien en het werk in de burger maatschappij verdwijnt het lidmaatschap enigszins naar de achtergrond doch het vallen van de Sinte Barbara op de deurmat en de vele herhalingsoefeningen houden het lijntje weliswaar niet erg strak doch wel aanwezig.

Wel merk je echt dat je reserve officier bent als je weer terug gekeerd bent in de burger maatschappij. Of zoals Winston Churchill ooit zei: “A reserve officer is two times a citizen.” Dit kreeg in mijn geval nog een extra cachet door het lid zijn van de VOA. Als reserve officier voelde ik me altijd een trait-d’union tussen defensie en de burger maatschappij waarin meningen die niet stoelen op enige kennis van zaken door jou konden worden bijgesteld en dit nog vermeerderd door de kennis van het belangrijkste wapen op het strijdveld!

Terugkijkend constateer ik dat naarmate mijn werk in de burger maatschappij minder werd, mijn bezigheden met en in de VOA toenamen.

Zo ben ik sinds 2010 secretaris van de Afdeling Oldebroek en sinds 2015 lid van de Ledenraad. Mijn echte actieve ervaringen in en met de VOA komen vooral uit deze tijd.

Als ik deze ervaringen koppel aan de doelstelling van de VOA waarvan ik hier een paar sleutelbegrippen ‘hertaal’ met de woorden: kameraadschap, betrokkenheid, vriendschap, lief en leed en vakmanschap, dan kan ik constateren dat ik dit allemaal heb mogen ontvangen en geven. Vele verslagen gemaakt, verluchtigd met vele zelf gemaakte foto’s, publicaties in de Sinte Barbara, een aantal malen, mede door voortdurend onderzoek, het echte Barbaraverhaal verteld, samen met andere bestuursleden inhoud mogen geven aan de jaarprogramma’s, mogen speechen zowel bij feestelijkheden als bij een droevig definitief afscheid alsook het schrijven van het levensverhaal, zieken bezocht en aandacht besteed aan achtergeblevenen. Maar ….. ook bijna alles in dubbele mate mogen ontvangen. Geven en mogen ontvangen is delen in goede en slechte tijden, de ervaring van een band voor het leven.

De VOA is, kortom, wederkerig een belangrijk deel van mijn leven geworden: vriendschap, hulp, kennis, nieuwe ervaring, vertrouwen.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB