Een digitale ALV

Op vrijdag 29 januari organiseerde het bestuur de eerste digitale Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging sinds haar oprichting. Het ging hierbij om wat achterstallig onderhoud, want we hadden voor 2020 door de coronacrisis nog niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. De vergadering was prima georganiseerd door onze secretaris Lkol Marcel van Weerd en we konden, met de steun van Adj Jan de Brouwer, gebruik maken van de uitstekende faciliteiten van de Vuursteunschool. Er waren een twintigtal digitale deelnemers, veel minder dan aan een normale vergadering zouden hebben deelgenomen. De vergadering verliep succesvol en we konden de noodzakelijke besluiten nemen. Ook de meerdere keren uitgestelde stemming over de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement kon plaatsvinden. De wijzigingsvoorstellen werden met één onthouding van stemmen, unaniem goedgekeurd. Een verslag van de vergadering vindt u in het ledengedeelte van deze website. Al met al dus een positieve ervaring, zij het dat het een noodoplossing is.

Zoals het aantal deelnemers al laat zien, is het inderdaad een noodoplossing die niet ieders voorkeur verdient. Zo mis je bijvoorbeeld de non-verbale signalen en een camerabeeld is altijd minder scherp en minder compleet dan het beeld van iemand die voor je zit. Bovendien kunnen we de doelstellingen van onze vereniging het beste realiseren door echt samen te komen, want daar gaat het tenslotte om bij het bevorderen van kameraadschap en saamhorigheid. En ook traditiehandhaving moet je in gezelschap doen. Het ligt dus voor de hand dat zodra de omstandigheden het toelaten we weer gezamenlijke bijeenkomsten zullen houden. Wie nog niet moe is de ontwikkelingen rond de coronacrisis te volgen, weet dat er nog veel onduidelijkheden zijn over wat we wel of niet mogen of kunnen doen in dit jaar. Soms gaan zaken goed, maar dan zijn er weer tegenvallers en vertragingen zodat een definitieve oplossing nog ver weg lijkt. Ook dit jaar zullen we weer een Algemene Ledenvergadering houden en als het even kan een echte met alles erop en eraan. Hij staat vooralsnog gepland op 19 mei op de Knobbel. De komende weken bezinnen we ons op de mogelijkheden en opties voor die Algemene ledenvergadering, zodat we met het verschijnen van de eerste Sinte Barbara dit jaar met een convocatie duidelijkheid kunnen verschaffen. Dat wil zeggen, we zullen binnenkort een besluit moeten nemen zonder waarschijnlijk over alle noodzakelijke informatie te kunnen beschikken. Wie met een besluit wil wachten tot alle informatie beschikbaar is, neemt er nooit een.

Hoe de ontwikkelingen ook zullen zijn, er komt een moment waarop we elkaar weer in levenden lijve zullen ontmoeten. Ik kijk er naar uit en wens u intussen gezondheid en doorzettingsvermogen.

Login ledengedeelte VOAWEB