Een Koninklijke onderscheiding voor onze oud voorzitter

Dankwoord

Bij mijn afscheid als voorzitter van onze Vereniging werd ik volkomen verrast door het uitreiken van de Koninklijke Onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’. Het was voor mij een geweldige eer die onderscheiding in ontvangst te mogen nemen. De verrassing was des te groter door de binnenkomst van mijn naasten, vrienden en bekenden en de uitreiking kreeg extra betekenis door de aanwezigheid van de leden van de VOA die aan de Algemene ledenvergadering deelnamen in de Officierscantine van het ASK. Door dit alles werd het een onvergetelijke gebeurtenis.

Uit de toespraak van de Commissaris van de Koning van Overijssel, de heer Andries Heidema, sprak waardering voor mijn verrichtingen van de afgelopen jaren, onder andere voor onze Vereniging. Ik ben er van overtuigd dat we in een vereniging als de onze alleen kunnen functioneren als we als een team optreden, handelend in de geest van onze doelstellingen van saamhorigheid en kameraadschap. Ik wil daarom iedereen danken die mij op een of andere manier binnen de VOA heeft ondersteund en/of heeft bijgedragen aan de voordracht die tot de uiteindelijke toekenning heeft geleid. In dit verband wil ik nadrukkelijk onze secretaris Marcel van Weerd noemen, die zeer veel moeite heeft gedaan de toekenning voor elkaar te krijgen en de uitreiking te organiseren.

Uiteraard blijf ik lid van onze Vereniging, ingedeeld bij de Afdeling Oldebroek en hoop me waar nodig nog nuttig te kunnen maken.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB