Een nieuw Wapen: zaten we hierop te wachten?

Op 20 november 2020 is een nieuw Wapen opgericht, het Wapen van de Informatiemanoeuvre. Dit Wapen gaat bestaan uit twee Korpsen. Het Korps Inlichtingen en Veiligheid Prinses Alexia en het Korps Communicatie en Engagement Prinses Ariane.

Natuurlijk zijn we in tijden waarin de Landmacht alleen maar kleiner wordt blij met iedere illusie van groei, maar is het dat ook echt of richten we iets op waar we niet echt beter van worden.

Wapens en Korpsen zijn duidelijk iets anders dan eenheden of organisatiedelen. Een brigade of een Afdeling Veldartillerie of een Pantserinfanteriebataljon is samengesteld uit een aantal wapens en dienstvakken en meestal vinden we er ook wel verschillende Korpsen terug.

Een Wapen bepaald eigenlijk de militaire DNA van een individuele militair. Het richt min of meer zijn/haar persoonlijkheid, de cultuur waarin hij/zij is gevormd, de manier waarop hij/zij in de militaire werkelijkheid staat, kortom zijn/haar militaire identiteit. Het verschil tussen een Infanterist en een Cavalerist is voor iedere militair onmiddellijk duidelijk. Wisselen tussen Wapens is weliswaar mogelijk (registratief herindelen) maar blijft lastig en door de collega’s word je nooit echt voor “vol” aangezien. Je blijft altijd een oud-……….

Korpsen zetten binnen een Wapen of Dienstvak nog de extra nuance aan binnen het DNA. De Veldartillerist en de Rijder zijn beide Artillerist maar ook heel verschillend. De verschillen zijn echter niet zo groot dat switchen tussen de Korpsen niet mogelijk is. Het Korps waar je beëdigd bent, blijft echter uiteindelijk bepalend.

Uiteindelijk is de functie van Wapens/Dienstvakken en Korpsen er één die raakt aan de zachtere kanten van ons beroep. Zachter maar wel essentieel. Het gaat over Korpsgeest, Saamhorigheid, Kameraadschap, Opofferingsgezindheid, Traditie en Vriendschap. Deze zachte kanten maken het voor ons uiteindelijk mogelijk om te functioneren in een omgeving waarin het eigenlijk onmogelijk is om te functioneren namelijk tijdens de verschrikkingen van een gewapende strijd.

Is het in bovenstaand licht bezien nuttig en nodig om een nieuw Wapen voor Informatiemanoeuvre op te richten? Is Informatiemanoeuvre van dezelfde orde als Cavalarie, of Infanterie, of Artillerie? Naar mijn mening niet. Informatiemanoeuvre is een Functie van Militair Optreden zoals ook Slagkracht of Manoeuvre of Bescherming dat zijn. Het is dus conceptueel gereedschap dat ons helpt om na te denken over militair optreden in meer abstracte zin. De functies van militair optreden worden in de uitvoering vertaald in de taken en opdrachten en die uitvoering wordt dan weer gedaan door militairen van meerdere Wapens/Dienstvakken. Zo is Slagkracht een resultaat van een aanval door een tankpeloton maar ook van een uitwerkingsvuur door een batterij veldartillerie. Zelfs de Hearts&Minds-campagne van de sectie InfoOps is een vorm van Slagkracht.

Informatiemanoeuvre is in abstracte zin het gebruik van informatie met als doel een gunstiger positie te bereiken ten opzichte van een tegenstander. Die informatie kan komen van een infanteriepeloton dat een sociale patrouille uitvoert, maar ook van een pantser-houwitser die een lichtgranaat verschiet zodat iedereen zich realiseert dat het ook een High Explosive had kunnen zijn, zelfs een aanval op een deel van een vijandelijke verdediging met het doel om het eigen zwaartepunt te verhullen is een vorm van informatiemanoeuvre.

Maar is het ook “gevaarlijk” om Informatiemanoeuvre te definiëren als een apart Wapen? Naar mijn mening zit er inderdaad wel een zeker risico in. Dat risico zit ‘m in het signaal dat we afgeven naar die mensen die het toepassen van geweld sowieso niet zien zitten. Dat zijn die mensen die militaire missies het liefst “opbouwmissies” noemen, of politionele acties, of die mensen die ernstig verbaasd/verontwaardigd zijn als er bij de uitvoering van een bombardement ook burgerslachtoffers vallen, die mensen zijn maar wat blij met een Krijgsmacht die niet meer vecht met “bommen en granaten” maar met informatie. Ze worden weer gevoed in hun illusie van een schone oorlog waar we de tegenstander niet meer vernietigend verslaan maar slechts beïnvloeden.

Ik misgun niemand een nieuw Wapen of een nieuw baretembleem. Laten we echter alert zijn op het feit dat “anderen” aan de haal kunnen gaan met hele andere ideeën dan die wij oorspronkelijk hadden met de oprichting van deze capaciteit. Informatiemanoeuvre claimt dat ze zich vooral richten op de cognitieve en virtuele dimensie van een militaire operatie. Laten we vooral niet denken dat we daar de oorlog kunnen voeren. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor het wezen van oorlog dat deze verschrikkelijk is, dood en verderf brengt en onnoemelijk veel leed veroorzaakt. Nu vermag sociale media veel, maar dit nog net niet.

“Vechten met informatie is minder nieuw dan het lijkt” zei de oude Artillerist: “Stormvuur, Stormvuur, Stormvuur, die boodschap kwam altijd prima over. Aan beide kanten……”

– TEUN TZU –

Andere artikelen

VETERANEN

VETERANEN Nederland kent in totaal ongeveer 130.000 militaire veteranen. Deze groep bestaat uit ongeveer 100.000

Lees verder »
Login ledengedeelte VOAWEB