Een “nieuwe” naam en een nieuwe commandant voor de Afdeling

De reorganisatie van het VuursteunCommando nadert zijn voltooiing, waarmee een eind komt aan een lange periode van extra administratieve en logistieke werkzaamheden. Belangrijk is ook dat de Afdeling Artillerie weer zichtbaar wordt in de organisatiestructuur van de krijgsmacht. Daarnaast wordt het commando over de Afdeling Artillerie en het Korps Rijdende Artillerie overgedragen. Deze drie gebeurtenissen zijn op 18 januari jl. in een enkele ceremonie uitgevoerd. Het staat symbool voor de start van het herstel van de vuursteun binnen de Nederlandse krijgsmacht.

Uit de evaluatie van het VuursteunCommando bleek een zelfstandige afdeling met een eigen afdelingshoofdkwartier essentieel te zijn om in brigadeverband op te kunnen treden. In de oude organisatie werd de operationele aansturing van de batterijen uitgevoerd door een deel van de staf van het VuursteunCommando.

Met de 41e Afdeling Artillerie beschikt de krijgsmacht officieel weer over een eenheid van bataljonsgrootte voor de operationele inzet van vuursteun in de vorm van Pantserhouwitser en 120mm mortieren.

Gelijktijdig met de oprichting van de 41e Afdeling Artillerie was er een ceremoniële commando overdracht voor het front van de troepen op het Korpsplein van de Legerplaats bij Oldebroek in ’t Harde.

Luitenant-kolonel R.L. (Rob) ten Horn aanvaardde het commando over de 41e Afdeling Artillerie en het Korps Rijdende Artillerie van de Luitenant-kolonel R. (Rienk) Sijbrandi.

De plechtigheid werd bijgewoond door de beide families, hoogwaardigheidsbekleders, zowel burgers als militairen. Allen kijken terug op een waardige ceremonie.

Wij wensen beide oversten succes in hun nieuwe functie!

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB