Even voorstellen

De brug naar de actief dienende collega’s is voor de VOA onmisbaar. Met het vertrek van Dominik Derwisinski bij Defensie neem ik het stokje van hem over.

Mijn naam is Dennis Schotmeijer. Ik ben geboren en getogen in Twente, waar ik samen woon met mijn vrouw Tina en dochter Emma. Na de middelbare school ben ik in 2001 op de KMA begonnen. Mijn loopbaan begint bij de 11e Afdeling, als pelotonscommandant M109 bij de 1e batterij. Na deze prachtige functie heb ik gekozen voor de ‘voorkant van de kogelbaan’ en heb ik bij de Stoottroepen in Assen gediend als waarnemer/JTAC en vuursteunofficier. Na een instructiefunctie op de ‘School Grond Lucht Samenwerking’ ben ik weer terug gekomen bij de Afdeling als commandant van de Bravo ‘Longhorns’ Batterij. Ik heb het voorrecht gehad om vier keer uitgezonden te worden naar Afghanistan. Momenteel ben ik werkzaam op de staf van het Vuursteuncommando als plaatsvervangend hoofd ‘Plans’.

Ik ben trots op datgene wat wij aan het front kunnen brengen zodat de manoeuvre-eenheden hun werk beter kunnen doen. Daarnaast hebben we gemerkt dat we in tijden van schaarste elkaar nodig hebben. In tijden van groei blijkt nu dat we elkaar nog harder nodig hebben. Als officieren moeten we een sterk front vormen en voor elkaar staan. Daarom neem ik graag het stokje van Dominik bij de VOA over.

Tot snel!

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB