Fabrieksopleiding Multi Missie Radar (MMR)

Met een gezelschap vanuit het VUSTCO, het DGLC en een burger opleidingsontwerper van het LWC hebben we bij Thales in Hengelo de drieweeks fabrieksopleiding voor de GM200 MM/C, de Multi Missie Radar gevolgd. Deze opleiding bestaat uit twee delen: het operator deel en het train-de-trainer deel.

Tijdens het operator deel is ingegaan op de werkzaamheden voor de bedienaar om het systeem op te starten, te bedienen en uit te schakelen. De opleidingsontwerper zal op basis van dit deel een Basic Operator Course MMR maken. Omdat die opleiding de basis van het bedienen onderwijst is voor deze zowel voor personeel van het VustCo als DGLC. Vervolgens zal er bij zowel het VustCo als DGLC een vervolgopleiding komen die ingaat op de specifieke inzet binnen het betreffende optreden.

Het tweede deel van de opleiding is het train-de-trainer deel. Tijdens deze opleiding gaat men dieper in op het systeem. Hierbij valt te denken aan een technische kennis, storingen oplossen, handmatig op- en neerklappen van het radarblad. De eerste instructeurs MMR zijn door deze kennis goed in staat om de eerste interne opleidingen zelf te verzorgen.

Het systeem is nog in ontwikkeling en dat brengt vele veranderingen met zich mee. Deze eerste opleiding was perfect om het systeem te leren kennen. Met Thales houden we goed contact om ook de laatste aanpassingen mee te krijgen. We kijken terug op een leerzame en productieve opleiding, die door de zeer bekwame trainers van Thales tot een succes is gemaakt.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB