Feuilleton “vuursteun ontwikkelingen”

In de Defensienota 2022(DN22) zijn 2 grote projecten opgenomen die betrekking hebben op de artilerie. Ten eerste de her invoer van raketsystemen bij de Nederlands artillerie en ten tweede de oprichting van een 2e afdeling artillerie om zowel de 13e Lichte Brigade als de 43e Gemechaniseerde Brigade van een afdeling artillerie te voorzien. Uiteraard was dit alles niet gebeurd als Rusland niet Oekraïne was binnen gevallen maar dat is natuurlijk logisch want regeren is vooruitzien.

Deze projecten zijn noodzakelijk om invulling te geven aan de 4 hoofdtaken van de artillerie. Ten eerste het leveren van counterbattery fire t.b.v. bescherming van de brigade eenheden. Ten tweede het voeren van brigade diepe operatie zodat de vijand gesleten aankomt bij de voorste rand weerstandsgebied (VRW) dit kunnen uiteraard manoeuvre eenheden zijn maar bijvoorbeeld ook logistieke of commandovoering elementen. Ten derde uiteraard nabijsteun aan de eigen manoeuvre bataljons van de brigade. Als laatste kunnen er altijd vuuropdrachten komen van een hoger niveau, bijvoorbeeld de divisie.

Er is vanaf uitkomen van DN22 zowel in Den Haag als Utrecht door de defensiestaf, staf Commando Landstrijdkrachten (st CLAS) als de Defensie Materieel Organisatie(DMO) enorm veel werk verzet om zo snel mogelijk raketsystemen te verwerven, hierbij werden we enorm geholpen doordat er rond 2019 al een uitgebreide studie naar raketartillerie was gedaan. Hierdoor kon de markt snel verkend worden en zij we nu zo ver dat er bij diverse fabrikanten offertes zijn opgevraagd en de tweede kamer is geïnformeerd. Als alles goed gaat zal begin 2023 een contract worden getekend waarna de eerste leveringen, uit bestaande voorraden, waarschijnlijk nog in 2023 zullen plaatsvinden waardoor er snel ervaring kan worden opgedaan en de eerste bemanningen en instructeurs kunnen worden opgeleid. Verdere leveringen zullen in de jaren t/m 2027 plaatsvinden.

Het tweede grote project is de heroprichting van de 11e afdeling rijdende artillerie(AFDRA). Om deze vorm te geven zal er een volledig nieuwe afdelingsstaf en nieuwe hoofdkwartierbatterij gevormd worden. De mortieren van de huidige C-batterij gaan terug naar het korps mariniers en de luchtmobiele brigade waarna deze stapsgewijs, er zijn nog wat operationele mortierverplichtingen tot 1 januari 2025, zal worden omgeschoold naar de PzH2000NL ook wordt de huidig D-batterij compleet gemaakt zodat deze als 1e en 2e batterij onderdeel worden van 11 Afdra.

De huidige 41 Afdeling Artillerie bestaande uit A- en B- PzHbatterij, de C-mortierbatterij, D PzHbatterij(-) en een hoofdkwartierbatterij zal worden omgevormd naar de 41e Afdeling Veldartillerie (AFDVA) bestaande uit de huidige A- en B-PzHbatterij, de op te richten C-Raketartilleriebatterij en een hoofdkwartierbatterij. Binnen de hoofdkwartierbatterij wordt ook een sensorpeloton opgericht met een aantal Multi Missie Radars en een Unmanned Aerial System zodat de afdeling zelf doelopsporing kan doen t.b.v. counterbattery fire en de diepe operatie van de brigade, uiteraard wordt dit gestuurd vanuit het targetingproces van de brigade. Ook 11 Afdra wordt natuurlijk voorzien van een sensorpeloton en is de 3e batterij uitgerust met raketsystemen.

Uiteraard zijn er ook buiten deze 2 grote projecten nog meer ontwikkelingen op vuursteungebied, de JFTES wordt binnenkort opgeleverd, hierover meer in een volgend nummer, zal de RECON (kijker voorwaartse waarnemers) worden vervangen, wordt de Mid Life Update van de PzH2000NL nader bekeken en het allerbelangrijkste project is het verbeteren van de verbindingen binnen het vuursteunsysteem want zoals iedereen uiteraard weet “no comms no bombs”.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB