“Fires in contemporary warfighting” 

Op 21 sep 2023 heeft het Vuursteun Symposium weer plaatsgevonden op de Legerplaats bij Oldebroek. Na de digitale versie van sep 2021, a.g.v. Covid, was het gelukkig weer een normale versie.

Sinds het symposium van 2021 is de (defensie) wereld veranderd. De oorlog in de Oekraïne heeft tot gevolg gehad dat de jarenlange bezuinigen overgegaan zijn naar uitbreiding van het defensiebudget en investeringen in defensie. Ook is de focus van defensie veranderd. Waar jarenlang de aandacht heeft gelegen op vredesoperaties, is het grootschalig conflict waar “staal op staal” gevochten wordt weer van belang. De vraag is wel hoe de Vuursteun daar in gaat optreden. Tegen wie gaan we vechten, hoe wordt onze rol daarin en hoe gaan we dat dan doen op het veranderde gevechtsveld. Dit is het thema geworden van het Symposium.

De voorbereidingen van het symposium zijn gestart in sep 2022 met een bedrijvendag. De vertegenwoordigers van defensie gerelateerde industrie zijn uitgenodigd in een informele setting op het ASK. Hier werden de contacten gelegd en het thema voor het symposium bekend gemaakt.

Kolonel Michel Roelen heeft mij gevraagd om samen met Kelvin de Richemont (Artillery Business Club) de organisatie van het symposium op ons te nemen. Net zoals voorgaande jaren is gebruikt gemaakt van de sporthal (presentaties), Brandweerkazerne (stands bedrijven) en het ASK (live demo’s). Ook dit jaar hebben we gepoogd om weer een verbeterslag te maken. Zeker in de sporthal zijn we daar in geslaagd door middel van professioneel beeld en geluid en aankleding. Door het grote aantal deelnemers was dit ook noodzakelijk.

Het symposium is gestart op 20 sep met een “meet en greet” in de Officierscantine. De vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven en genodigden van C-VustCo konden tijdens een lopend buffet de eerste contacten met elkaar leggen. Met ongeveer 100 deelnemers was dit een geslaagde en waardevolle happening.

Het ochtendprogramma stond het teken van een aantal presentaties met als dagvoorzitter LGen b.d. A.J.H. van Loon.

C-LAS LGen Wijnen opende het symposium (Implications of the European Strategic context on the Royal Netherlands Army). Generaal Wijnen ging in op de Lessons Identified na anderhalf jaar oorlog in Oekraine. Daarmee werd de link gelegd naar het NATO New Force Model en de Defensienota 2022. Onmiskenbaar is de aandacht voor de vuursteun en het herstellen van deze essentiële capaciteit. Drie thema’s voor het door ontwikkelen van de vuursteun werden door C-LAS specifiek benoemd. Ten eerste is het diepe gevecht essentieel. Hoe wordt er opgetreden, hoe wordt C2 ingeregeld, welke invloed heeft Electronic Warfare, enz. De rol van Joint Fire Support in de diepe operatie is essentieel. Ten tweede ging hij in op AI-enabled warfighing. Hoe kunnen wij onze processen versnellen door het toepassen van kunstmatige intelligentie, slimmere systemen, geautomatiseerde processen. Tot slot sprak hij over het gebruik van diverse (open source) sensoren. Hoe kunnen we die in het functionele vuursteunsysteem inpassen en hoe gaan we dan om met beveiliging van data.

Na C-LAS volgde Bgen Bouwmeester (Contemporary war fighting) met een uiteenzetting van de context omtrent de huidige geopolitieke omgeving inclusief de bijbehorende conflicten. Via vier thema’s bereikte hij de current state. Als eerste sprak hij over Geopolitical developments, een reis door de tijd van het einde van WOII tot de hernieuwde aandacht voor Realpolitik vanaf 2015. Daarna volgde Developments in warfare: de diverse transities tussen Mutual Assured Destruction, Flexible resonse, de ontwikkeling van het Air Land Battle concept, COIN en stabilisatiemissies tot hybride warfare passeerden de revue. Vervolgens werden Technological en Military developments behandeld. Afsluitend gaf Bgen Bouwmeester een korte blik naar de toekomst.

Kol Klein Schaarsberg (43 MechBde in large scale combat operations) verzorgde een duidelijke toelichting op de huidige stand van zaken van de 43 Gemechaniseerde Brigade. De brigade beschikt over een aantal unieke capaciteiten die essentieel zijn in large scale combat operations. In de brigade is een grote diversiteit aan vuurkracht, manoeuvre elementen en combat (service) support aanwezig. Daarmee zijn ze in staat om verschillende activiteiten in uiterst complexe omgevingen uit te voeren. Toch heeft de enige Heavy Infantry Brigade van de Koninklijke Landmacht een flink aantal uitdaging te overwinnen om daar te zijn wat men voor ogen heeft. Wat duidelijk werd uit de presentatie van Kol Klein Schaarsberg is dat de brigade vol overgave de uitdagingen aangaat.

De ochtendsessie werd afgesloten door kol Roelen (Consequences for the fire support system at Bde level). Kol Roelen beschreef de huidige situatie van de Nederlandse vuursteunketen(s) en gebruikte daarvoor een viertal thema’s. Zo ging hij als eerste in op de strenghts die we bezitten: goed personeel, uitstekende wapensystemen, een geavanceerd vuurleidingssysteem en moderne O&T middelen. De verbinding naar de nabije toekomst was snel gemaakt: Funded plans within 5 years was het tweede thema en nieuwe systemen zoals PULS, MMR, mortieren, UAS, sensoriek kwamen naar voren. Daarbij werd de koppeling gemaakt naar warfighting en hoe we moeten optreden met deze middelen. Vervolgens gaf kol Roelen een blik in de toekomst: not yet funded ambitions. Waar willen we naar toe en wat kunnen we verwachten? De vuursteunketen(s) van de Koninklijke Landmacht hebben ook voldoende uitdagingen. Een aantal van die uitdaging zijn zeer urgent en die werden afsluitend door kol Roelen behandeld: personele vulling, de invloed van Electronic Warfare, invulling geven aan NFM en een betrouwbaar C4I systeem.

Helaas konden de onderofficieren niet deelnemen aan het gehele symposium. Zij zijn echter wel in de gelegenheid gesteld om in de ochtend de stands en demo’s in de brandweerkazerne en omgeving te bezoeken.

Na de lunch was iedereen in de gelegenheid om de stands van de bedrijven te bezoeken. Het is goed om te zien dat er steeds meer bedrijven willen deelnemen aan het symposium. Er waren dit keer 33 stands van (internationale) bedrijven. Dit veroorzaakte wel een probleem. Waar in het verleden de brandweerkazerne voldeed om de stands in te plaatsen, kwamen we nu ruimte te kort. De oplossing is gezocht in het inhuren van pagode tenten waarin een aantal stands ondergebracht zijn. Dit jaar werd de bedrijven ook de gelegenheid geboden om pitches te geven. Hiervoor is ook gebruikt gemaakt van de pagodetenten. Een zevental bedrijven hebben hier gebruik van gemaakt.

In de sporthal werden nog een aantal lezingen (Microflown en reorganisatie VustCo) verzorgt.

Het was een mooie kans geweest om het nieuwe raket systeem “PULS” van de firma Elbit te presenteren. Helaas bleek het niet haalbaar om deze tijdig in ’t Harde te krijgen. Datzelfde gold voor de “ HX3 155 wheeled Howitser” van de firma Rheinmetall. De demo’s bleven dit jaar beperkt tot het vliegen van een aantal drones en een geluidssimulatie van Microflown.

Met 450 bezoekers, niet alleen van Vuursteunpersoneel maar ook veel personeel van Commit, vertegenwoordigers van Genie en de Manoeuvre en het bedrijfsleven dat vertegenwoordigd was met 33 bedrijven kunnen we terug kijken op een geslaagd symposium.

Financieel gezien is het resultaat van het symposium zeer gunstig; dat komt mede door de steun vanuit het Vustco. De doelstelling, namelijk het financieren van 1 uitgave van de Sinte Barbara, wordt daarmee zeker gehaald.

Voor zowel Kevin de Richemont als ongetekende was het de laatste keer dat wij het georganiseerd hebben. We dragen het stokje graag over aan onze opvolgers. In 2025 staat een het volgende symposium gepland. Het kan altijd beter en mooier en dat moet ook de uitdaging zijn.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB