De eerste Barbara van 2021 ligt iets later op de mat dan u had mogen verwachten. Dat heeft allerlei oorzaken die voor u volstrekt irrelevant zijn. Ze hebben echter niets te maken met het feit dat uw eindredacteur een “functie elders” zou moeten gaan bekleden.

Desalniettemin is het weer een overvol nummer geworden met een grote verscheidenheid aan onderwerpen.

Ik wil uw aandacht vooral vestigen op het artikel over de Defensievisie 2035. Het is geschreven door de majoor Laurens Reinders, hij is Cavalerist van zijn vak maar veel belangrijker, hij is op dit moment de Hoofd Officier Toegevoegd van onze vorige Wapenoudste de Generaal Jeulink.

De majoor geeft een zeer indringende persoonlijke mening op de Defensievisie die zeker het bestuderen waard is. Hij heeft mij nadrukkelijk gevraagd om reacties uit het lezerspubliek van de Sinte Barbara. Dus, grijpt allen uw pen en bestook de majoor met opbouwende kritiek en vooral ook uw eigen meningen.

Ik maak daar in de volgende Barbara graag ruimte voor vrij! Het onderwerp is belangrijk genoeg, zeker in een tijd waarin wordt nagedacht over een formatie en dus het toekomstige Defensiebudget.

Het artikel van Professor Wim Klinkert is zoals gewoonlijk ook weer zeer het lezen waard. Het gaat over een relatief “vergeten” periode uit de krijgshistorie van de Nederlandse Krijgsmacht, namelijk de Mobilisatie.

De Techniek en Tactiek komen goed aan bod in dit nummer. Twee zware artikelen, één over Synergie en één over Counter Fires. Dit vergt even doorbijten maar ik garandeer u dat het inzicht wat u kunt putten uit beide artikelen, zeker bijdraagt aan uw vakkennis.

Ik hoop samen met u dat we op weg naar de volgende Sinte Barbara ook het licht aan het einde van de Corona-tunnel dichter gaan naderen. Het Nieuws uit de Afdelingen is nog niet oververtegenwoordigd. Dat is ook begrijpelijk, maar we weten allemaal hoezeer we de Kameraadschap missen.

“Van ’t paard naar ’t stuk gevlogen, dra dondert reeds het schot”

De eindredacteur

Teun Baartman

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB