GBAMD Symposium 9 juni

De militaire wereld om ons heen verandert voortdurend. Vele technische ontwikkelingen
geven nieuwe mogelijkheden. Dit geeft ook nieuwe kansen voor het Air & Missile Defence
domein. 

Om te zorgen dat iedere DGLC’er de nieuwe ontwikkelingen kan volgen en hierover mee kan denken organiseert het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) in
samenwerking met de Stichting Artillery Business Club een symposium waar iedereen (in werkelijke dienst) van harte welkom is. 

Indien u gebruik wenst te maken van dit aanbod bedenk dan dat het gaat om de collegae die direct of indirect verbonden zijn aan het DGLC. 

De focus van dit symposium is United against all threats.

U kunt zich registreren via deze link en voeg een korte motivatie van uw gewenste deelname.
https://www.gbamdsymposium.nl/nl/event-registration/

Login ledengedeelte VOAWEB