Barbara-vanderedactie

Gezondheid, geluk, voorspoed, Vriendschap!

De laatste Barbara van 2019 ligt voor u. Misschien heeft u de een na laatste nog niet eens uit. Een goed vooruitzicht voor de naderende vrije dagen, nog heel veel interessante artikelen om te lezen. Voor mij als eindredacteur was dit het eerste jaar dat ik het alleen mocht doen. Natuurlijk voelde ik altijd de spiedende blik van Henk (van Rijssen) in mijn rug maar die blik was eerder behulpzaam dan lastig.

We zijn dit jaar in zee gegaan met een nieuwe vormgever waardoor de Sinte Barbara er ook optisch anders is gaan uitzien. Het getuigt van de flexibiliteit van geest van de Barbara-lezer dat deze verandering zonder rimpeling is geïnternaliseerd. Artilleristen blijken immer toch meer van de inhoud dan van de vorm.

Over die inhoud gesproken, ook daar is wel het een en ander in veranderd. De aard van de artikelen is licht verschoven van hardcore techniek naar toch wat meer historisch-filosofische beschouwingen. Dit heeft natuurlijk alles te maken met mijn persoon als eindredacteur. Ik wil me echter niet volkomen loszingen van de vuursteun-community. Ik sta dus zeker open voor suggesties op dit gebied. Ik ben bereikbaar!

Dit nummer het tweede deel van het artikel van professor Klinkert over de reserveofficier. Ik loop al een tijd mee in onze krijgsmacht maar ik moet zeggen dat ik veel dingen gelezen heb, die ik absoluut nog niet wist over deze (nog steeds) belangrijke categorie personeel.

Ik wil u vooral wijzen op het artikel van onze voorzitter. Hij legt daarin op meesterlijke wijze het verband tussen de theorie van een bekende wetenschapsfilosoof over hoe wetenschappelijke kennis zich ontwikkelt en hoe binnen de Krijgsmacht doctrinaire ontwikkelingen plaats grijpen. Geen makkelijke stof maar ik zou zeggen neem er eens goed de tijd voor.

U vindt ook een artikel dat in een Nederlands-Duitse samenwerking tot stand is gekomen, Deep Fires. Ook zeer interessant juist om dat de samenwerking hier verder gaat dan het samen in een tank zitten. Hier gaat het al over gezamenlijk denken en dat is wat mij betreft het summum van internationale samenwerking en vriendschap.

Onze vormgever verraste me met een collage van alle afdelingsbijeenkomsten van het afgelopen jaar. Veel benen op tafel, veel bier en bitterballen, veel artillerieliederen maar vooral heel veel echte, gemeende en jarenlange kameraadschap.

Ik wens u vanaf deze plaats hetzelfde toe in 2020. Gezondheid, geluk, voorspoed maar als dat er even niet is dan toch voornamelijk vriendschap!

Teun Baartman

Kolonel der Artillerie b.d.

Eindredacteur

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB