Barbara-vanderedactie

Hearts & Minds

Het nieuws wordt plotseling niet meer beheerst door de oorlog in Oekraïne. Niet dat het daar plotseling vrede is geworden, integendeel, er wordt harder dan ooit gevochten. Echter, door de moorddadige aanval van Hams op Israël en de vernietigende reactie daarop zijn we nu allemaal gericht op het Midden Oosten.

Het lijkt of dit conflict onze Hearts & Minds meer beheerst dan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Misschien goed om onszelf eens af te vragen hoe dit komt. In de Eigen Troepen Nabij staat de opvatting van Teun Tzu, maar daar hoeft u het natuurlijk totaal niet mee eens te zijn.

Dit is de derde Barbara van dit jaar. Op korte termijn volgt de vierde en dat is een hele speciale. De VOA bestaat namelijk al 75 jaar, of misschien moet ik zeggen pas…Ons Wapen is tenslotte al vele jaren ouder. De traditie is om iedere 25 jaar een bijzonder jubileumnummer uit te brengen en dat wordt dus de Sinte Barbara 75-4.

In dit overvolle nummer weer veel zeer leerzame artikelen. Van de nieuwe vergunning voor het ASK, waar we wellicht best wat kromme tenen van krijgen. Via een mooi historisch artikel over de ingenieurs van de Indische Artillerie, naar een nieuwe vuursteundoctrine en het optreden van de Russische Federatie in verstedelijkt gebied. En dat is dan lang nog niet alles.

Ik wens u veel leesplezier en laat uw reacties, als u die heeft, zeker niet achterwege.

Het aanbod van artikelen was dit keer zo groot dat ik een keuze heb moeten maken. Weest echter niet bevreesd, er gaat niets verloren en in volgende edities vinden ook deze stukken een waardige plaats.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB