HERDENKINGSBIJEENKOMST OP 11 MEI 2019 BIJ HET MONUMENT IN DUBBELDAM

Op zaterdag 11 mei 2019 vond te Dubbeldam bij het Artilleriemonument op het Damplein voor de 79e maal de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats van III-14-RA. Daarbij werden de gevallenen herdacht die in de meidagen van 1940 het leven lieten voor het vaderland. Het Artilleriemonument te Dubbeldam is een van de weinige artilleriemonumenten in Zuid-Holland.

Dit monument is opgericht in de jaren vijftig van de vorige eeuw om de herinnering levend te houden aan de moedige inzet en het standvastig optreden van de derde afdeling Veldartillerie, behorende tot het veertiende regiment, III–14–RA, na de vijandelijke inval in ons land op 10 mei 1940. Initiatiefnemer voor de totstandkoming van dit monument was de reserve eerste luitenant ir. A.H.H. Robbé Groskamp samen met reserve eerste luitenant Gualthérie van Weezel, reserve eerste luitenant R.J.W. Drees en reservewachtmeester A. Kleiboer. Tot aan zijn overlijden, in 2008, was luitenant Robbé Groskamp elk jaar bij de herdenking aanwezig.

Ook dit jaar was de herdenking een indrukwekkende gebeurtenis. De organisatie was zoals gebruikelijk in handen van de Vereniging Officieren Artillerie, afdeling Rotterdam. De muziek en de trompetsignalen bij de vlag werden dit jaar wederom op uitstekende wijze verzorgd door een ensemble van de Fanfare ‘Bereden Wapens’.

Een verheugend feit is dat het monument begin 2019 een waardige nieuwe plaats heeft gekregen op het zuid-oostelijk deel van het Damplein. En ook nu is de schietbuis van het stuk, evenals destijds, precies gericht op de Moerdijk.

Het geheel werd op indrukwekkende wijze opgeluisterd door het optreden van een detachement van het Exercitie Peloton 48. Een stukje nostalgie dat niet meer weg te denken is binnen onze krijgsmacht!! Onder de naam Peloton 48 treedt deze groep enthousiaste ex-militairen sinds 1996 op als exercitiepeloton bij allerlei evenementen. Peloton 48 geeft een getrouw beeld van een peloton infanterie van de Koninklijke Landmacht uit 1948. Het doel van Peloton 48 is het in stand houden en demonstreren van de militaire exercitie van eind jaren veertig van de vorige eeuw. Het Peloton staat onder bevel van kap b.d. Kees Heidt.

In de ontvangstzaal van ‘De Gravenhorst’ was een groot aantal veteranen en belangstellenden bijeen. Onder de eregasten bevonden zich onze Voorzitter, bgen b.d. A.M. Rosengarten, onze wapenoudste, bgen R.J. Jeulink, en de heer M. Stam, Loco-Burgemeester van de Gemeente Dordrecht.

Lkol (R) R.G. Boissevain, die optrad als voorzitter van het Herdenkingscomité Dubbeldam, sprak een welkomstwoord, waarin hij ook luitenant-generaal b.d. Ton van Loon, de spreker van die dag, voorstelde. Ook Loco-Burgemeester Stam sprak de aanwezigen kort toe. Hij toont zich zeer betrokken bij deze herdenking en hij zal proberen enkele scholen te entameren om evenals dit jaar aan komende herdenkingen deel te nemen. Om 11.00 uur begaf het gezelschap zich naar het Damplein, de plaats van handeling. Het was een ingetogen en indrukwekkende herdenking. Bij het jaarlijks dodenappél lieten familieleden van de gesneuvelden het ‘hier’ horen bij het noemen van de namen van hen die hier het leven lieten. Het was een plechtig moment. De trompetsignalen ‘Taptoe’ en ‘Reveille’, met daartussen een minuut stilte, gaven daaraan een extra dimensie.

De uitleg die kap (R) b.d. R.E. Kamp gaf over de diepere betekenis van deze herdenking werd door alle aanwezigen met grote belangstelling gevolgd. Het geheel stond onder leiding van lkol (R) R.G. Boissevain, die de militaire handelingen verrichtte. Er werden 13 kransen gelegd door oudgedienden, burgers en militairen, onder wie:

Eveline en Lisotte Koole, achterkleinkinderen van ir. A.H.H. Robbé Groskamp, reserve 1e luitenant der Artillerie, die een krans legden namens III-14-RA, bgen b.d. A.M. Rosengarten namens de VOA, de Wapenoudste der Artillerie bgen R.J. Jeulink en Loco-Burgemeester M. Stam namens de Gemeente Dordrecht.

Na terugkomst in de ontvangstzaal hield luitenant-generaal b.d. Ton van Loon op zeer persoonlijke en stijlvolle wijze de traditionele jaarlijkse toespraak, die hieronder integraal is weergegeven.

Na afloop werd er onder het genot van een kopje koffie en een broodje nog geruime tijd nagepraat en van gedachten gewisseld. Oude herinneringen werden opgehaald en vriendschapsbanden werden versterkt. Diep onder de indruk van de plechtigheid, en een ervaring rijker, keerden de deelnemers huiswaarts.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB