Herinneringsboeken uitreiking cravatten aan KVA en KRA

Op 11 september 2019 heeft koning Willem Alexander het standaardopschrift “Uruzgan 2006-2007” aan het Korps Veldartillerie en het standaardopschrift “Uruzgan 2007-2009” aan het Korps Rijdende Artillerie toegekend, en op 25 juni 2022, op de Nationale Veteranendag in Den Haag, heeft Z. M. de koning de cravatten aan de standaarden van beide korpsen bevestigd. Met deze opschriften werden het Korps Veldartillerie en het Korps Rijdende Artillerie onderscheiden voor het risicovolle, diverse, vaak doorslaggevende en bovenal onderscheidende optreden als gehaal tijdens de Nederlandse militaire operaties in Zuid-Afghanistan.

Deze toekenning en uitreiking, en het optreden van de veldartilleristen en rijders zijn in deze boeken vastgelegd. Deze boeken dienen ter herinnering aan deze gebeurtenissen, ter erkenning en waardering voor de veldartilleristen en rijders die destijds onder extreme omstandigheden hebben opgetreden, en als voorbeeld en bron van inspiratie voor nieuwe generaties veldartilleristen en rijders.

De eerste exemplaren van beide herinneringsboeken zijn op 12 jan j.l. tijdens de jaardag door de korpscommandanten van de Veldartillerie, kol Michel Roelen, en de Rijdende Artillerie, lkol Jeffrey van der Veer, aan de Wapenoudste der Artillerie, genmaj Wilfred Rietdijk, aangeboden. Deze eerste exemplaren zijn te bewonderen bij de beide standaarden in de Historische Collecties van het KVA en KRA.

Alle veteranen die in Afghanistan hebben gediend en alle actief dienende artilleristen zullen een exemplaar van het boek van hun korps krijgen toegestuurd, d.z.v. de sectie S1 van 41 Afd Art. Voor overige geïnteresseerden is het boek te koop. Bijzonderheden over de verkoop volgen.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB