Historische collectie DGLC

Zoals bekend heeft Covid-19 veel roet in het eten gegooid binnen de museale wereld. Bezoekers moesten worden geweerd en ook bij de Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging (HCGLVD) moest de collectie voor bezoekers worden gesloten. Wel kon er, met inachtneming van de bekende anti-coronaregels en –maatregelen (looplijnen, kuchscherm), onderhoud worden gepleegd en verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd binnen en aan de collectie.

Dus ondanks dat de tentoonstelling het grootste deel van 2020 gesloten was voor het publiek is er toch het nodige veranderd binnen de collectie. Zo is de IFF-antenne op de PCP geplaatst. Onze modelbouwers hebben enkele mooie modellen van de wapensystemen afgeleverd, de Stingerhoek is aangepast met o.a. een WALS/TDAR en er is wat geschoven met materieel.

Een van onze twee modelbouwers heeft zijn beste beentje voorgezet en schaalmodellen gebouwd van de missiles van de voormalige Groepen Geleide Wapens en van het huidige DGLC. Van links naar rechts zijn te zien: Nike Ajax, Nike Hercules Nucleair, Nike Hercules conventioneel, Basic Hawk, Improved Hawk, Stinger, Patriot PAC-2, Partiot PAC-3 en de AMRAAM. Deze missiles zijn ook bijna allemaal op ware grootte bij de HCGLVD te aanschouwen.

De TDAR/WALS is een lichte tactische radar waarmee Stingerteams doelen opsporen. De Tactical Defense Alert Radar (KLu) ofwel Waarschuwingsmiddel Luchtmobiel Stinger (KL) is ontworpen als een stevig, makkelijk vervoerbaar systeem voor het volgen van doelen en als waarschuwingsradar, indien opsporing door andere bronnen niet beschikbaar is. De TDAR/WALS bestaat een onderstel waarop een antenne kan draaien, een ontvanger en een display-eenheid. Deze laatste kan tot 100 mtr van de radar gebruikt worden. De energievoorziening geschiedt door een draagbare generator, aansluiting op het elektriciteitsnet of een 24-volts gelijkstroom accu. De radar kan vastvleugelige vliegtuigen detecteren tot op een afstand van 20 km. Helikopters en UAV’s kunnen tot op een afstand van 8 – 10 km worden waargenomen. De maximale detectiehoogte is 10.000 ft.

De HSA hoek. Hollandse Signaalapparaten (HSA) in Hengelo heeft een jarenlange binding met Defensie gehad. De huidige eigenaar, het bedrijf Thales, heeft dat nog steeds. HSA heeft tbv van de KL en KLu aan vele radar- en gevechtsleidingssystemen gewerkt. Het betreft o.a. de doelopsporings- en vuurleidingsradars L4/3, L4/5 en de Flycatcher. Verder is er een technische bijdrage geleverd aan o.a. het HAWK wapensysteem en de Pantser Rups tegen Luchtdoelen (PRTL). In deze hoek worden diverse voorbeelden getoond van onderdelen die in of bij de diverse wapensystemen werden gebruikt.

Dit zijn enkele voorbeelden van de veranderingen en verbeteringen binnen de HCGLVD. De TDAR/WALS is nieuw in de collectie. In 2021 wordt verder gewerkt aan een zoeklicht, samengesteld uit twee halfvergane exemplaren. Verder wordt de uitzendhoek aangepakt en wordt getracht, als corona het toelaat, om aandacht te besteden aan het feit dat het in 2020 alweer 25 jaar geleden was dat de Groepen Geleide Wapens uit Duitsland zijn gerepatrieerd naar de toenmalige Vliegbasis De Peel. Afgelopen jaar is er niets van een herdenking terecht gekomen. En uiteraard houden we nog steeds een plek vrij voor de Superfledermaus. Als de bezoekers weer welkom zijn, zullen ze in ieder geval verbeteringen aantreffen. En alhoewel de collectie nog steeds niet compleet is, maakt het deze weer interessanter. Uiteraard dankzij de vrijwilligers die er hun ziel en zaligheid inleggen, maar ook dankzij de donateurs die een en ander mede financieel mogelijk maken. Helaas moet het bestuur van de HCGLVD constateren dat het aantal donateurs de laatste jaren flink is geslonken. Reden om u via dit medium te vragen donateur te worden van de Stichting Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging. Aanvullende informatie is te vinden op onze website: www.hcglvd.nl of kan worden aangevraagd via: info@hcglvd.nl.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB