Nieuws

Nieuws

BIJEENKOMST juli en augustus 2019

Categorie: Oldebroek

In juli was weer de traditionele BBQ op De Knobbel. Maar ja, wat moet je met deze traditie van vlees eten. Door het bestuur aangezet, konden de leden uitvoerig van gedachte wisselen over het ‘groene’ aspect van deze bezigheid.

Meer

BIJEENKOMST 6 juni 2019

Categorie: Oldebroek

Hoewel de meeste leden van de afdeling Oldebroek de veertig al zijn gepasseerd, zijn ze nog steeds paraat om zich nieuwe ontwikkelingen toe te eigenen. Zo togen de meest nieuwsgierigen op 6 juni naar Zwolle om zich bij I-watch te laten informeren over een nieuw concept betreffende veiligheid in Nederland en omstreken.

Meer

Mei bijeenkomst afd Oldebroek

Categorie: Oldebroek

In mei is immer de jaarlijkse klootschietwedstrijd op De Knobbel, binnenkomst rond 15.00 uur. Doch reeds lang voor de tijd liepen de matadoren zich reeds warm rond de ballenmast.

Meer

April bijeenkomst Oldebroek

Categorie: Oldebroek

In de Sinte Barbara nr. 1 van dit jaar staat een interessant artikel over commandovoering waarbij in de tweede fase wordt gesproken over ‘bijsturen’.

Meer

Maart verslag Oldebroek

Categorie: Oldebroek

In maart hebben we steeds onze Algemene Ledenvergadering. Omdat deze door omstandigheden een week later plaats vond, kon onze voorzitter vanwege een zeer belangrijke golfactiviteiten in Zuid Europa niet lijfelijk aanwezig zijn. Dit gemis werd ruimschoots gecompenseerd door zijn bemoedigende toespraak per video.

Meer

BIJEENKOMST 7 februari 2019

Categorie: Oldebroek

Als alle goede dingen uit drieën bestaan, hadden we op 7 februari wederom iets bijzonders met de presentatie van ons aller Pier die ons allen wist te boeien met zijn presentatie over Dr. Mikolaj Kopernik ofwel Copernicus.

Meer

BIJEENKOMST 17 januari 2019

Categorie: Oldebroek

Door omstandigheden was het nieuwe jaar niet meer zo pril toen onze leden met hun partner op 17 januari bij elkaar kwamen

Meer

BIJEENKOMST 4 december 2018

Categorie: Oldebroek

De Afdeling Oldebroek is niet vies van culturele hoogstandjes. Voor de Barbaraviering van 2018 had zij gekozen om de Barbaraballade van G. K. Chesterton te presenteren.

Meer

BIJEENKOMST oktober en november 2018

Categorie: Oldebroek

Ook in oktober 2018 wilden we als oudgedienden op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen bij defensie.

Meer

BIJEENKOMST 6 september 2018

Categorie: Oldebroek

De zomer was bijna voorbij, dus werd het weer tijd voor het meer serieuze werk. Op 6 september hield de majoor militair huisarts J. Peters een lezing over: De Ontwikkeling van de Geneeskundige Verzorging van 2008 tot 2018.

Meer

BIJEENKOMST in juni – juli - augustus

Categorie: Oldebroek

In JUNI stond weer eens een VOA-uitstapje gepland. Dikwerf kijken we in de verte of daar leuke en leerzame zaken zijn te zien en vergeten we dat vlak voor onze voeten buitengemeen interessante dingen te horen en te zien zijn.

Meer

Mei bijeenkomst

Categorie: Oldebroek

9 mei 2018, een bijzondere dag omdat de eerste donderdag van de maand niet beschikbaar was voor onze jaarlijkse klootschietwedstrijd. De tweede woensdag bleek ook een schot in de roos: bijzonder mooi weer (voor veel licht kalende mannen een reden om op gevarieerde wijze hun hoofd te beschermen)

Meer

Bijeenkomst 5 april 2018

Categorie: Oldebroek

Bij de Afdeling Oldebroek zit in 2018 de vaart er weer in. Op 5 april gaf ons lid Hans Osseweijer een presentatie over De Sigurdristning of wel De oudste striptekening van Europa.

Meer

BIJEENKOMST 1 maart 2018

Categorie: Oldebroek

Jaren snellen voorbij. Voor de 21 ste maal opende voorzitter Fred Müller de ALV in aanwezigheid van 22 trouwe leden. Helaas moesten enkelen verstek laten gaan vanwege ziekte en enigszins moeilijke weersomstandigheden.

Meer

BIJEENKOMST 1 februari 2018

Categorie: Oldebroek

Presentatie door Kol. D. van Ingen voor VOA Afdeling Oldebroek Het wordt langzamerhand een traditie dat de Afdeling Oldebroek iedere maand iets bijzonders heeft. Op 1 februari 2018 hield de Kol. D. van Ingen van de Luchtmacht een bijzonder boeiende presentatie over zijn uitzending als contingentscommandant van 450 Nederlandse militairen in Mali in het kader van een bijdrage aan MINUSMA. (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali)

Meer

BIJEENKOMST 4 JANUARI 2018

Categorie: Oldebroek

De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar heeft altijd iets bijzonders. Met de voorbije feestdagen nog in het achterhoofd en nog vol met goede voornemens, ook van mensen van boven de veertig, zijn alle begroetingen even hartelijk mede vanwege de aanwezigheid van onze dames. Kortom een warm begin van een nieuw jaar dat we met z’n allen proberen een positieve vorm te geven.

Meer

BIJEENKOMST 4 december 2017

Categorie: Oldebroek

Herdenking van de Heilige Barbara van Nicomedia “Uitgerekend”op 4 december 2017 in de Officiers cantine van de Legerplaats bij Oldebroek.Na drie jaar vierden we de naamdag van onze patrones weer eens op 4 december.  Rekenen stond dit jaar hoog in het vaandel, maar dat betekende natuurlijk niet dat de schone maagd Barbara “uitgerekend” was op deze dag.

Meer

BIJEENKOMST 3 november 2017

Categorie: Oldebroek

Presentatie van kap. bd mr. drs. Hanke Bruins Slot voor VOA Afdeling Oldebroek Dikwijls lijkt het alsof de bijeenkomsten van onze Afdeling alleen maar uit hoogtepunten bestaan. Vrijdag 3 november 2017 was weer zo’n bijeenkomst waarop de kapitein bd der Rijdende Artillerie (ja, ja!) mr. drs. Hanke Bruins Slot, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, een presentatie hield over het onderwerp: “Militaire lessen voor de Tweede Kamer.”

Meer

Bijeenkomst Oldebroek 5 oktober 2017

Categorie: Oldebroek

Meestal gaat de Afdeling Oldebroek in oktober op excursie. Deze keer kwam de excursie naar het ASK in de personen van Thony Boeije, oud artillerie-officier en Hans van de Beek oud marine-officier.

Meer

Bijeenkomst september Oldebroek

Categorie: Oldebroek

De schoolvakanties waren nauwelijks voorbij, het was nog te vroeg voor oudere officieren bd om te vertrekken naar de winterkwartieren en dus was een behoorlijk aantal VOA-leden naar de officierscantine afgereisd om elkaar te ontmoeten, verjaardagen te vieren en om over de laatste technische ontwikkelingen bijgepraat te worden.

Meer

BIJEENKOMST OLDEBROEK 2 maart 2017

Categorie: Oldebroek

Algemene ledenvergadering Afdeling Oldebroek. Vanwege een belangrijke bijeenkomst met de pers over de stand van zaken van Neerlands armee begon de afdelingsjaarvergadering later.

Meer

Bijeenkomst Oldebroek 2 februari 2017

Categorie: Oldebroek

Het activiteitenjaar van de Afdeling draait, zoals van ouds, alweer op volle toeren. Op 2 februari konden we luisteren naar ons lid Hans Osseweijer die een uiteenzetting gaf over de bronstijd van Zweden

Meer

BIJEENKOMST OLDEBROEK 5 januari 2017

Categorie: Oldebroek

Luitenant-kolonel (R) titulair bd Drs. Wim Venker in het zonnetje gezet. De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar heeft altijd iets plechtigs. Meer charme door de aanwezigheid van onze dames die vanwege hun verschijnen een extra warm woordje kregen van de voorzitter die in zijn speech niet alleen terug keek naar het afgelopen jaar maar ook vol verwachting het nieuwe jaar tegemoet kon zien. Kortom een warm begin van een komend jaar dat we met z’n allen proberen een positieve vorm te geven.

Meer

Barbara viering Afd Oldebroek

Categorie: Oldebroek

Na het feest van de (ge)schutspratones op de Legerplaats bij Oldebroek kunt u genieten van een presentie van een geslaagde viering.

Meer

Bijeenkomst Oldebroek

Categorie: Oldebroek

In november is de herfst in en op de ASK op z'n mooist: wind, gekleurde bladeren en het vers geschoten wild! Immer een mooie gelegenheid om, met dames bij elkaar te komen en samen te genieten van een uitstekende wildmaaltijd.

Meer

Bijeenkomst Oldebroek oktober 2016

Categorie: Oldebroek

Wij togen op donderdag 6 oktober naar Bunschoten-Spakenburg voor een bezoek aan Van Halteren Metaal waar we hartelijk werden ontvangen met koffie en koek.

Meer

Bijeenkomst Oldebroek september 2016

Categorie: Oldebroek

1 september konden we onze reeds aanwezige kennis van de PzH2000NL laten bijspijkeren door onze specialist op dit geied: Paul Lemmens.

Meer

Bijeenkomst Oldebroek aug 2016

Categorie: Oldebroek

In augustus , wanneer defensie met vakantie is en er dus geen oorlog kan worden gevoerd, is onze afdeling toch actief.

Meer

Johan Kurk 65 jaar

Categorie: Oldebroek

De vaste gastheer Johan Kurk van de exclusieve Paresto locatie Legeplaats bij Oldebroek vierde zijn 65e verjaardag.

Meer

Bijeenkomst Oldebroek 3 mei 2016

Categorie: Oldebroek

Zoals ieder jaar heeft de afdeling Oldebroek in mei weer haar jaarlijkse klootschietwedstrijd gehouden, zoals altijd perfect georganiseerd door Halbo en Marian.

Meer

Bijeenkomst Oldebroek 7 april 2016

Categorie: Oldebroek

Mensen met een lange persoonlijke geschiedenis binnen het artillerievak, blijken ook, na hun afscheid van hun artillerie-activiteiten, hun belangstelling voor het vak niet te hebben verloren.

Meer

Bijeenkomst Oldebroek 3 maart 2016

Categorie: Oldebroek

Op donderdag 3 maart 2016 was voor de Afdeling Oldebroek de jaarvergadering waarnaar toch ieder jaar weer met grote spanning wordt uitgekeken, zeker dit jaar vanwege de extra grote verantwoordelijkheid van het bestuur in verband met de extra dag van het schrikkeljaar.

Meer

BIJEENKOMST 4 FEBRUARI 2016

Categorie: Oldebroek

Het nieuwe jaar heeft zijn aanvang genomen en de Afdeling Oldebroek heeft reeds haar eerste culturele hoogstandje gehad in de vorm van een uiteenzetting van ons lid Hans Osseweijer over de relatie tussen een zwerver, zeeman, schrijver, Nobelprijswinnaar en een brulboei in de Zuiderzee. Juist omdat deze relatie niet zo voor de hand ligt was het een zeer boeiend betoog.      

Meer

NIEUWJAARSBIJEENKOMST JANUARI 2016

Categorie: Oldebroek

Een fotocollage van de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling Oldebroek.

Meer

December bijeenkomst Oldebroek

Categorie: Oldebroek

Het hoogfeest van Sinte Barbara is op de Alma Mater van de artillerie elk jaar toch weer bijzonder. Hingen er aanvankelijk wat donkere wolken boven het ASK, die verdwenen na een bijzondere bestuurlijke ingreep die ertoe leidde dat menig lid van de afdeling zich had ingespannen om de gedenkdag tot een teamprestatie te verheffen

Meer

Wijnproeverij

Categorie: Oldebroek

De Knobbel was voor even de Olympus van de Veluwe. Onder bescherming van de Heilige Barbara en Sint Joris troffen zich daar Artilleristen en Huzaren vergezeld van hun immer charmante dames, ware  geschenken van Aphrodite, godin van schoonheid en trouw.

Meer

Juni Bijeenkomst Oldebroek

Categorie: Oldebroek

Juni is voor de afdeling Oldebroek de maand voor een kleine excursie. Dit keer togen onze leden, versterkt door een aantal dames naar de palingrokerij van de familie van Triest te Elburg. Waarschijnlijk omdat vis en water iets met elkaar van doen hebben, lag ook de rokerij aan de haven van Elburg.  

Meer

Alternatieve beschouwing ALV VOA Oldebroek

Categorie: Oldebroek

Gijs de Jong: 'Feyenoord een mooie uitdaging'  Een alternatieve beschouwing van de ALV in Heerenveen.

Meer